Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identification number: 8566
University e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Výzkumník projektu III - Department of Planting Design and Maintenance (FH)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:An influence of houseplants to enviromnent of working man
Written by (author): Ing. Ivana Kadlčková
Department: Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Thesis supervisor: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv interiérových rostlin na životní prostředí člověka
Summary:Cílem této bakalářské práce bylo získání co nejvíce informací o vlivu interiérových rostlin na životní prostředí člověka. Na základě dostupných informací popisuje kategorizaci interiérů podle účelu, charakteristiku faktorů pro pěstování pokojových rostlin. Zabývá se pozitivními i negativními dopady rostlin na životní prostředí uvnitř budov, neopomíná problém posledních několika let "Sick building syndrom", kde spolu s ním je uveden vznik a působení škodlivých látek na člověka -- formaldehyd, benzen, těkavé organické látky (VOCs), atd. Je zde zmíněno několik organizací, které shromažďují informace a podporují vědecké výzkumy, se kterými nejspíše započala NASA, pod vedením vědce Dr. Bill.C. Wolverton. Podle něj je v práci zpracováno padesát interiérových rostlin při zhodnocení čtyř faktorů, kde se prioritně zabývá eliminací škodlivých látek z vnitřního ovzduší.
Key words:faktory ovlivňující růst pokojových rostlin, pokojové rostliny, interiér, výzkum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jiří Martinek, Ph.D..