Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identification number: 8566
University e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Výzkumník projektu III - Department of Planting Design and Maintenance (FH)

     
     Projects
     
Publications     
Placements
     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Relationship between interior plants and the interiors of the buildings
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vztah interiérových rostlin a vnitřního prostředí budov
Summary:
Rostliny jsou využívány v interiérech nejen pro své vzhledové vlastnosti a psychologický účinek. Ale navíc přispívají pohlcováním prachu a škodlivin z ovzduší, zvlhčují a ochlazují své okolí. Aby mohly dobře prospívat, je třeba jim poskytnout dostačující podmínky pro jejich růst a vývoj. Tyto požadavky rostlin závisí především na jejich původu a je třeba se jimi vážně zabývat, obzvlášť při výběru rostlin do veřejných interiérů, které mohou být pro rostliny, co se týče těchto faktorů, méně vhodné.
Key words:
interiér, prostor, pokojové rostliny, interiérové rostliny, ozelenění

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jiří Martinek, Ph.D..