Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8566
Univerzitný e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rostliny jako součást úprav hřbitovů.
Autor: Ing. Kateřina Vilímová
Pracovisko: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedúci práce: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Rostliny jako součást úprav hřbitovů.
Abstrakt:Název bakalářské práce je Rostliny jako součást úprav hřbitovů. Hřbitovy jsou kronikami místa, místa posledního odpočinku.Vypovídají o zemřelých i žijících lidech. Pohled na smrt a zvyky provázející odchod ze života se liší v jednotlivých oblastech, zemích i světadílech. Závisejí především na náboženských představách o přechodu k posmrtnému životu. tato bakalářská práce je rozdělena do několika kapitol a podkapitol. V prvních kapitolách se práce zabývá historii pohřbívání, jaké byly způsoby pohřbívání jako například mumifikování mrtvých, spalování a nebo pohřbívání v různých polohách do země. Ve světě jsou asi nejznámějšími hrobkami Egyptské pyramidy. Prostřednictvím archeologických nálezů lze učinit představu o pohřbívání v Čechách již v tak vzdáleném časovém období, jako je doba asi 50 tisíc let před Kristem. Dokládají to nálezy z Přemostí od Přerova a z Dolních Věstonic. Ve středověku s příchodem křesťanství se na našem území začaly stavět veřejné hřbitovy, které se nacházely ve středu obce. Pohřbívání na těchto hřbitovech zakázal Josef II. Císařské dekrety z roku 1783 zakázaly pohřbívání v kostelech a v jejich okolí, pokud byly v zastavěném území, a nařídily zakládání nových veřejných hřbitovů mimo zastavěné území obcí a měst. Dalšími důvody byly i snahy po mírnění společenských rozdílů a v neposlední řadě i nové vědecké poznatky v oblasti zdravotní a hygienické. Založení hřbitova na okraji města nebo lépe za hradbami mělo svůj význam i při morových dobách. Tímto způsobem byl založen za moru v roce 1680 Malostranský hřbitov, Olšanské hřbitovy a Vyšehradský hřbitov. Umístění hřbitovů je ovlivněno několika faktory, jako je vazba na infrastrukturu krajiny, hledisko hygienické a hledisko krajinářsky kompoziční. Z hlediska členění prostoru a plochy můžeme hřbitovy rozlišit na architektonické, parkové a krajinné (lesní). Kde využitelnost a intenzita uspořádání směřuje od typu architektonického ke krajinnému (lesnímu) hřbitovu. Na každém hřbitově jsou různé typy hrobů. Jako jsou jednotlivý hrob, dvojhrob, rodinný hrob, hrobka, urnový hrob, kolumbárium a v neposlední řadě rozptylová loučka. Každý typ hrobu má své dané rozměry. Hlavním tématem této práce je výběr sortimentu vhodných dřevin a bylin na úpravu hrobů. Dřeviny jsou rozděleny na keře (stálezelené, opadavé), stromy (jehličnaté a listnaté) a růže. Byliny jsou pak rozčleněny na letničky, dvouletky, trvalky, cibulnaté a hlíznaté rostliny. Sortiment rostlin je uspořádán do tabulek, kde je uvedena výška, barva květu nebo listu, doba kvetení a nároky. Dále se práce zabývá kompozičním řešení hrobů, které závisí na půdorysném a výškovém uspořádání výsadby, barevnosti a sledu kvetení. Pro inspiraci jsou uvedeny příklady úprav hrobů, kde je popsán sortiment a jednotlivé úpravy jsou dokumentovány obrázky. Na závěr je zmíněno něco málo o floristických doplňcích hrobů a nesmí chybět ani symbolika rostlin ve smutečních úpravách. Hlavním cílem této práce bylo ukázat správnou cestu při úpravách hřbitovů, použitím vhodné kombinace rostlin, aby působila vkusně a harmonicky s co nejmenšími náklady na údržbu.
Kľúčové slová:hřbitov, hřbitovní úpravy, osázení hrobů, rostliny jako součást úprav hřbitovů

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jiří Martinek, Ph.D..