Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identification number: 8566
University e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Výzkumník projektu III - Department of Planting Design and Maintenance (FH)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Albrechtová
Analýza vývoje vázání a aranžování kytic v dějinách lidské společnosti
May 2005Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Andrlová
Květinový detail v tvorbě významných zahradních tvůrců poloviny 19. a počátku 20. století
May 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Babíčková
Německé trvalkářství - historický vývoj a soudobé tendence v používání trvalek.
July 2007Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Miriama Babrňáková, DiS.
Inovativní postupy při zpracování věnců.
May 2020Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adéla Bakešová
Význam díla Williama Robinsona pro současnou zahradní tvorbu.
June 2006Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Barbora Barabášová
Květinová výzdoba sakrálních prostorů
May 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Barošová
Anglická zahradní tvorba 19. a první poloviny 20. století se zaměřením na použití vytrvalých bylin.
May 2006Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Karolína Barsová
Květnaté louky a jejich uplatnění v urbanizovaném prostředí.
May 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Barbora Bauerová
Okrasné trávy a jejich význam pro současnou zahradní a krajinářskou tvorbu.
April 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Oto Bernad
Meditační zahrada a její význam pro současnou společnost
July 2009Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Oto Bernad
Ornamentální letničkové záhony v historických parcích a zahradách
May 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Markéta Blahová
Rostliny a jejich uplatnění při stolničení.
April 2021Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Bohuslavová
Přírodě podobné bylinné vegetační prvky a jejich použití ve veřejné zeleni.
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Bohuslavová
Udržovací péče o vegetační úpravy v interiérech budov.
July 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Michaela Brázdová
Programová náplň v objektech krajinářské architektury – modelový objekt „Tematické zahrady – Labyrint přírody a ráj zahrad“.
May 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Brázdová
Strategický plán rozvoje trvalkových výsadeb "Silbersommer".
May 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Ivana Brhelová
Floristické aspekty tvorby expozic na výstavách a veletrzích.
May 2010Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Karolína Burešová
Květiny a jejich použití v zahradách horských chalup v oblasti Krkonoš.
April 2020Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Čech
Vegetační úpravy v interiérech nákupních center.
May 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Barbora Číhalová
Interiérové rostliny v životním prostoru člověka v období 1. Československé republiky.
April 2020Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Terezie Dedková
Floristické techniky v aranžování svatebních kytic a dekorací .
May 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Doleželová
Komunitní zahrady
May 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Dubcová
Úpravy hrobů a pietních míst
April 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Dusová
Výstavnické systémy a jejich aplikace pro potřeby zahradnického výstavnictví.
May 2016Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Dvořáková
Zahradní a krajinářská tvorba v Japonsku
July 2008Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Kristýna Edingerová
Komunikační mix a floristická obchodní jednotka
May 2019Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Rebeka Elzerová
Floristické soutěže a jejich význam pro současnou společnost.
April 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Eremiášová
Plánování, koordinace a realizace společenských událostí se zaměřením na jejich floristickou výzdobu.
May 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Markéta Fajtová
Technologické aspekty používání cibulnatých a hlíznatých rostlin v ZAKA.
April 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Klára Fialová
Expoziční zahrada jako součást výstavních areálů.
May 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karolína Flaschková
Analýza vývoje svatební floristiky na příkladu dekorací pro svatební pár.
May 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alice Forman Novotná
Aranžování květin v prostředí České republiky první poloviny 20. století.
July 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Alice Forman Novotná
Mechorosty a jejich použití v zahradní a krajinářské architektuře
May 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavlína Franková
Rostlinné "objekty" s architektonickým charakterem a jejich uplatnění v exteriéru.
July 2005Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Adriána Glodžáková
Floristická tvorba v historických interiérech.
May 2020Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Heczková
Floristická obchodní jednotka - plánování, realizace a organizace prodeje.
May 2016Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Romana Herkusová
Technologické postupy při zakládání extenzívních střešních zahrad s použitím vytrvalých bylin.
July 2008Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anežka Hlaváčová
Historie používání interiérových rostlin
July 2007Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Holišová
Techniky aranžování a jejich vztah k trvanlivosti řezaných květin.
May 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Hana Homolová
Skladovací procesy ve floristické obchodní jednotce.
April 2021Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Hradská
Trvanlivost rostlinného materiálu ve svatební floristice.
May 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Markéta Ježová
Využití přírodě podobných typů trvalkových výsadeb v objektech zahradního umění.
May 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tereza Josefová
Florální objekty a instalace v exteriéru
May 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Kadlčková
Interiérové rostliny a jejich použití v pracovním prostředí člověka.
May 2010Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Kadlčková
Vliv interiérových rostlin na životní prostředí člověka
July 2007Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Kakuška
Aranžování květin v prostředí České republiky po roce 1945.
July 2011Displaying the final thesis
47.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tereza Kleinerová
Architektonické ztvárnění expozičního prostoru v obchodní jednotce.
May 2020Displaying the final thesis
48.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Veronika Klímová
Tvorba a realizace vzdělávacích programů zaměřených na používání květin v objektech krajinářské architektury.
December 2022Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Klímová
Záhony komponované z rostlin používaných ve floristické tvorbě.
May 2019Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Kocáková
Aranžování květin a dekorace sakrálních prostorů
July 2008Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Konečný
Trvalkové výsadby typu Silbersommer v ČR
May 2011Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Konopíková
Brownfields a jejich potenciál pro zahradně architektonickou tvorbu.
May 2016Displaying the final thesis
53.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Kristýna Konopíková
Udržovací péče o vegetační úpravy v interiérech budov.
May 2016Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. PharmDr. Martina Kotlandová, Ph.D.
Bylinné vegetační prvky výrazně inspirované přírodními společenstvy rostlin a potenciál jejich uplatnění v zahradní a krajinářské tvorbě.
May 2018Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Kozová
Rostliny pro extenzívní střešní zahrady
July 2008Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikola Kramárová
Estetika prostředí ve floristické obchodní jednotce.
May 2019Displaying the final thesis
57.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): MgA. Petra Kratinohová
Vertikální systémy pro pěstování rostlin v interiérech budov
July 2012Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Krejčí
Domácí druhy bylin a jejich uplatnění v zahradní a krajinářské architektuře
May 2014Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bc. David Kučera
Oranžérie jako důležitá součást památek zahradního umění.
July 2009Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vojtěch Lazecký
Architektonické objekty pro pěstování rostlin jako součást děl zahradního umění.
May 2012Displaying the final thesis
61.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jana Lenochová
Aktuální trendy v tvorbě květinových šperků.
May 2020Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Lenochová
Květinové šperky a jejich použití pro dekoraci oděvů.
April 2017Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nina Loderová
Květinové záhony a jejich uplatnění v zahradnickém výstavnictví.
May 2017Displaying the final thesis
64.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Nina Loderová
Květinový detail v životním prostoru člověka období 1. Československé republiky.
April 2019Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Sebastian Loder
Expoziční zahrada jako součást zahradnické výstavy.
May 2017Displaying the final thesis
66.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Sebastian Loder
Výstavní areály a jejich význam pro rozvoj sídel.
December 2022Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sebastian Loder
Zahradnické výstavnictví v českých zemích, jeho vývoj i odkaz pro soudobou zahradně-architektonickou tvorbu.
April 2019Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Maixnerová
Rostliny a jejich používání v interiérech budov na přelomu 19. a 20. století
May 2015Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Maliňáková
Historické interiéry a možnosti jejich doplnění květinovými dekoracemi
May 2010Displaying the final thesis
70.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Klaudia Martinková
Květinová výzdoba sakrálních prostorů.
May 2020Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kamila Marušková
Rostliny v nádobách a jejich použití v dílech zahradního umění.
May 2015Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Matějková
Novinky v sortimentech interiérových rostlin a jejich použití v soudobém interiéru
May 2009Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marie Mikanová
Floristické soutěže a jejich význam pro současnou společnost.
July 2010Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Mikanová
Mezinárodní floristická soutěž EUROPA CUP 2011 - příprava, organizace a realizace.
May 2012Displaying the final thesis
75.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Anna Moravcová
Interiérové rostliny a jejich použití v pracovním prostředí člověka.
April 2016Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adéla Murínová
Ornamentální letničkové výsadby v historických parcích a zahradách
May 2016Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Němcová
Vztah interiérových rostlin a vnitřního prostředí budov
July 2007Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Nižaradzeová
Voda a její uplatnění v interiérech budov.
July 2007Displaying the final thesis
79.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Marie Opitzová
Sušené exotické rostliny a jejich použití ve floristické tvorbě.
April 2021Displaying the final thesis
80.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ladislava Ordeltová
Význam floristické tvorby pro osoby se specifickými potřebami.
May 2020Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Julie Pakostová
Adventní a vánoční floristika
May 2006Displaying the final thesis
82.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Šarlota Palová
Florální objekty a jejich uplatnění v interiéru
May 2014Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Markéta Pančíková
Technologické aspekty používání podrostových rostlin v soudobých zahradách a parcích.
May 2012Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristina Pastrnková
Kruhové objezdy jako zajímavá součást městské zeleně.
May 2015Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Pešková
Zhodnocení vývoje květinových výsadeb ve vybraném objektu s kulturně-historickou hodnotou
April 2018Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Peterková
Založení, management a marketing malého podniku
May 2011Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Porubová
Floristická obchodní jednotka - plánování, realizace a organizace prodeje.
May 2008Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jiří Poušek
Vertikální konstrukce pro pěstování interiérových rostlin
April 2019Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikol Prudková
Přírodní zahrada a její význam pro soudobou společnost
May 2016Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Ptáčková, DiS.
Přírodě podobné bylinné vegetační prvky ve veřejné zeleni sídel jako alternativa květinového záhonu.
May 2007Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Soňa Rapantová
Zhodnocení vývoje květinových výsadeb v objektech s kulturně-historickou hodnotou.
May 2013Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Rubačová
Patrick Blanc a jeho vliv na zahradně architektonickou tvorbu.
July 2006Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Rubačová
Vertikální konstrukce s použitím interiérových rostlin
May 2008Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Řiháčková
Expoziční zahrada jako součást zahradnických výstav
May 2017Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Libor Sedláček, DiS.
Popínavé rostliny a jejich význam pro současnou zahradní a krajinářskou tvorbu.
May 2013Displaying the final thesis
96.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Pavlína Sehnalová
Florální objekty a jejich uplatnění v interiéru
May 2013Displaying the final thesis
97.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lenka Skalníková
Ikebana a její vliv na aranžování květin v Evropě
July 2008Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radoslav Skalský
Používání vytrvalých bylin v historických objektech zahradního umění v ČR
July 2009Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslav Skalský
Život a dílo významné osobnosti českého perenářství
May 2011Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Klára Staňková
Fenomén "přírodní zahrady" v zahradní tvorbě.
July 2005Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klára Staňková
Flóra Madagaskaru - inspirace pro současnou interiérovou tvorbu.
May 2008Displaying the final thesis
102.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Šimon Suchý
Masožravé rostliny a jejich použití v interiérech.
May 2019Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Šimon Suchý
Masožravé rostliny a jejich uplatnění v interiérové tvorbě a floristice.
May 2015Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Šašková
Mechorosty a jejich použití v zahradní a krajinářské architektuře
May 2008Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Šašková
Mechorosty v zahradní a krajinářské architektuře
June 2006Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Šebesta
Zahradní a krajinářská tvorba zemí východní Asie.
July 2008Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Šmídová
Interiérové rostliny a mikroklima veřejných budov
May 2008Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Štěpánek
Okrasné trávy a jejich význam pro současnou zahradní a krajinářskou tvorbu.
May 2010Displaying the final thesis
109.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lucie Šubová
Rostliny a jejich význam pro odívání člověka.
April 2021Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Magdaléna Vágnerová
Cibulnaté a hlíznaté rostliny a jejich použití v objektech ZAKA.
May 2018Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Vaňková
Zahrada fantazie - pohádková země Vítězslavy Klimtové
May 2007Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Vavřík
Analýza vývoje vázání a aranžování věnců v dějinách lidské společnosti
May 2005Displaying the final thesis
113.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Nora Vernerová
Biofilní design v interiérové tvorbě
May 2018Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nora Vernerová
Biofilní design v interiérové tvorbě
May 2018Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Vilímová
Rostliny jako součást úprav hřbitovů.
June 2006Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Vlčková
Přírodě podobné přístupy tvorby vegetačních úprav v urbanizovaném prostředí.
July 2011Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristýna Vodičková
Soudobá výstavnická expozice se zahradnickou tematikou
June 2006Displaying the final thesis
118.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Michaela Vysocká
Floristické soutěže a jejich význam pro rozvoj oboru.
April 2021Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Waldhauser
Popínavé rostliny a jejich význam pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
May 2015Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Wolfová
Pokojové rostliny a jejich uplatnění v historickém vývoji interiérů budov.
May 2019Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lada Zabloudilová
Pokojové rostliny a jejich uplatnění ve veřejném interiéru
May 2004Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Zahradníčková, DiS.
Substráty pro pěstování interiérových rostlin.
July 2010Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Zálešáková
Substráty pro pěstování interiérových rostlin.
April 2016Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sandra Zbořilová
Kámen jako stanoviště rostlin v zahradní a krajinářské architektuře
May 2012Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Sandra Zbořilová
Skalky a alpina - problematika jejich navrhování, zakládání a následné údržby.
July 2010Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Žilková, DiS.
Florální objekty v interiérové tvorbě
July 2009Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radim Živocký
Luční společenstva jako zdroj inspirace zahradního architekta a možnosti jejich použití v urbanizovaném prostředí.
July 2008Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress