Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Identifikačné číslo: 853
Univerzitný e-mail: petr.rozmahel [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav ekonomie (PEF)
Vedúci ústavu - Ústav ekonomie (PEF)

Kontakty     Výučba
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
Publikácie          Orgány
     
Konferencie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOUBA, L. -- MÁDR, M. -- NERUDOVÁ, D. -- ROZMAHEL, P. On policy autonomy, coordination, harmonization and centralization in integrating Europe. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. 18. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, s. 404--413. ISBN 978-80-7509-342-4. URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ece_2015_final.pdf

Originálny názov:
On policy autonomy, coordination, harmonization and centralization in integrating Europe
Český názov:
Autor: doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
Ing. Michal Mádr, Ph.D.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Pracovisko:
Ústav ekonomie
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
404
Do strany:
413
Počet strán:
10
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The article discusses the question of whether policies in the integrating European Union should head towards autonomy, coordination or harmonization. Taking the path dependence effect into consideration, in our opinion, Europe has gone too far in its integration process to be able to continue with policies being fully under the competences of individual member countries. In addition, the establishment of the common currency in the EU as a result of deep harmonization in the monetary policy area is an unambiguous precedent with many consequences. Within this context, should fiscal policy be harmonized to a comparable level as monetary policy? We argue it should not. We employ the arguments from the theory of fiscal federalism, which recommends strengthening of stabilization function of the public finance; typically in form of rules and surveillance institutions (e.g., Fiscal Compact, the Six-Pack, European Semester). On the contrary, these authors usually refuse intensification of redistribution function also because of the fact that intergovernmental transfers in contemporary Europe are highly unpopular. Furthermore, Europe is still too heterogeneous as regards, in particular, informal institutions, different regimes of welfare state and different tax systems. For these reasons, a directed top-down harmonization and centralization path towards a full fiscal union is neither politically, nor economically rational. On the contrary, it is desirable to delimit moral hazard and free ride and strengthen joint responsibility in the area of public finances in nowadays EU.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
angličtina: coordination, harmonization, european union, centralization, autonomy, heterogeneity, fiscal policy
Odbor výsledku:
Ekonomie
Rok uplatnenia:
2015
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ece_2015_final.pdf
 
Záznam vložil:
Ing. Michal Mádr, Ph.D.
Posledná zmena: 25.04.2017 11:13 (Mgr. et Mgr. Tomáš Mazáč)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -
12345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. 18. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-342-4.

Originálny názov:
Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings
Anglický názov:
Editor:
Pracovisko:
Ústav práva a humanitních věd
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7509-342-4
Vydavateľ: Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania:
elektronická verzia (pamäťový nosič)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2015
Číslo vydania:
18
Počet strán:
Akcia:
18 Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
03.04.2017 08:09 (Mgr. et Mgr. Tomáš Mazáč)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

18 Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment. Brno.

Originálny názov: 18 Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) workshopu
Miesto konania:
Brno
Štát:
Rozsah akcie:
celosvetová akcia
Typ konferencie:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.
Posledná zmena: 21.10.2015 16:27 (Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -