Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Identifikačné číslo: 853
Univerzitný e-mail: petr.rozmahel [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav ekonomie (PEF)
Vedúci ústavu - Ústav ekonomie (PEF)

     
          Projekty
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
          

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Diya Elizabeth Abraham
Exchange rate forecasting
september 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Kojo Addae Asamoah
Strategic Policy Reactions to the Global Financial Crisis by selected states in the ECOWAS Region
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Sena Afua Adevor
Determinants of labor market and unemployment in Ghana
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. David Danquah Adjei, BA
Impact of Research and Development on Economic Growth: Evidence from European Industrial Sector
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. David Danquah Adjei, BA
The Role of Exchange Rate Policy for a Competitive Export Economy: the Case of the Horticultural Industry in Ghana
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Richard Selase Agboga
Convergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro area
október 2022
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Henry Onyemaechi Akwari, BSc
A Role of Nigeria in Integration Processes in Africa
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jalaa Alibrahim
Monetary policy of the Visegrad Group countries in comparison with the Euro area
január 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Abdullah Al-Kirbi
The Steps and Challenges faced by the Republic of Yemen in joining the Gulf Cooperative Council
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Filip Angelovski
Effects of the value added tax reform on the economy of Republic of Macedonia.
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je odovzdaná
DPAutor: Bc. Filip Angelovski
Income Inequality and its Factors in the Europen Union
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Nana Asantewaa Antwi
Youth Unemployment in Ghana: Causes, Consequences and Policies
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Angelina Asare
The impact of crude oil production upon selected sectors of Ghanaian economy
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jiří Bajza
Vybrané finanční aspekty těžby nerostných surovin v Evropské unii
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Barteková
Vývojové tendence a trendy v chování hypotéčních trhů a trhů s bydlením v období nízkých úrokových sazeb v České republice a vybraných zemích Evropské unie
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michaela Birošová
Vztah mezi vzdělanostní strukturou obyvatelstva a trhem práce ve vybraných zemích EU
január 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jakub Bujáček
Připravenost zemí střední a východní Evropy na vstup do eurozóny
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dagmar Bumbálková
Endogenita teorie optimálních měnových oblastí: vliv zahraničního obchodu na sladěnost hospodářských cyklů v Evropské unii
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Čelešová
Porovnanie pripravenosti Slovenskej a Českej republiky prijať euro z pohľadu kritérií optimálnych menových oblastí
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Čepičková
Evropská měnová unie a Česká republika
január 2004
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jana Čepičková
Konvergence ekonomik zemí střední a východní Evropy k eurozóně
máj 2006
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Jan Danz
Consumer behavior of people with handicaps and disabilities
marec 2021Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michel Darkwah
Sladěnost a konvergence ČR a vybraných evropských zemí k eurozóně z pohledu teorie OCA
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Denková
Cílování inflace v České republice
máj 2005
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Agata Drobiszová
Systémy korporátního zdanění ve vyspělých zemích
august 2019Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ivana Dubská
Analýza trhu práce v regionu Šumperk ve srovnání s Olomouckým krajem
máj 2005
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ivana Dubská
Faktory ekonomického růstu v České republice a Irsku
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martina Dudková
Připravenost České republiky na vstup do Hospodářské a měnové unie z pohledu teorie optimálních měnových oblastí
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Dudková
Reálná konvergence České republiky k Evropské měnové unii
máj 2005
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Josef Dufek
Vyhodnocení reálné a nominální konvergence ČR a vybraných zemí k eurozóně
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ivana Ducháčková
Actual and Possible Adoption of Euro by Selected EU New Members: Optimum Currency Area Index Framework
január 2012
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marie Dusíková
Analýza vývoje situace na trhu práce v okrese Třebíč
júl 2004
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marie Dusíková
Situace na trhu práce v kraji Vysočina
január 2008Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jonathan Ronald Muller Eghan
The Determinants of Foreign Direct Investment in Ghana
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Lenka Gerychová
Evropský hospodářský cyklus
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jan Hlavoň
Vliv měnové politiky České národní banky na úrokové sazby vybraných úvěrových produktů komerčních bank v České republice
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Dominika Honlová
Společné vývojové tendence ekonomické výkonnosti odvětví a národních ekonomik zemí EU
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eliška Horká
Monetární transmisní mechanismy v zemích střední a východní Evropy
január 2016
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Eliška Horká
Vliv monetární politiky na ekonomiku ČR a vybraných zemí střední a východní Evropy
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Klára Horná
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michaela Hradilová
Preparedness of the Czech Republic and other candidate countries to join the Eurozone from the perspective of the New Theory of Optimum Currency Areas.
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Hubíková
Vyhodnocení procesu konvergence a aktuální připravenosti ČR přijmout euro v kontextu teorie optimálních měnových oblastí
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Václav Huk
Endogenní teorie optimálních měnových oblastí
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvie Chrástecká
Datování hospodářského cyklu ČR a vybraných zemí
január 2011Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Chválková
Celtic Tiger: Factors of Economic Growth in Ireland in Comparison with Visegrad Group
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. David Irmann
Identification of factors of business cycle synchronization within the EU
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Basiru Issa
Vulnerability of West African Countries to External Shock: the Case of Ghana
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Karin Janebová
Testování vlivu monetární politiky České národní banky na tempo růstu HDP
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondřej Janus
Wage rigidities in chosen EU countries
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radim Jaroš
Impact of International Trade upon Economic Performance in Europe
január 2014
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Mgr. Taras Kepych, M.A.
Ekonomické a právní aspekty společné obchodní politiky EU
september 2016
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Čeněk Kirch
Úvěrová politika společnosti Home Credit Finance, a.s.
apríl 2003
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Hana Klodnerová
Analýza nezaměstnanosti na Znojemsku
máj 2004
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Hana Klodnerová
Reálná konvergence České republiky a vybraných kandidátských zemí k eurozóně
máj 2006
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Ondřej Kolařík
Current trends and effects of changing ratios of cash and non-cash transactions in Europe
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mgr. Ing. Pavlína Komosná, Ph.D.
Vybrané přístupy k měření a hodnocení konkurenceschopnosti zemí: aplikace na Evropskou unii.
júl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Robert König
Comparison of Monetary Policy of European Central Bank and Bank of England
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Tomáš Kovařčík
Dopady devizových intervencí ČNB na podnikovou sféru v ČR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Krůtilová
Česká koruna přínosem či přítěží v době hospodářské krize?
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Krůtilová
Srovnání národních strategií zavedení eura ve Slovinsku a České republice
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jitka Křenková
Opatření fiskální politiky v zemích Evropské unie v době finanční krize
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Admasu Abera Lalisho
The Nexus of Foreign Capital Inflow and Economic Growth in Ethiopia
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Samuel Nii Lante Lamptey
Exchange rate forecasting
november 2020
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Samuel Nii Lante Lamptey
Changes in the Educational System and their Impact on Youth Unemployment in Ghana
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Samuel Nii Lante Lamptey
The Impact of Cash Crop Export to the EU on the Economic Perfomance in Ghana
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Thanh Tam Le
Identification of Shocks and Imbalances in the European Union
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tudor Livada
Subjective well being and economic growth: an empirical approach
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ondřej Madarász
ČR na cestě do EMU: problém cenové konvergence
máj 2003
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Anyars Mahmud
Convergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro area
október 2022
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Petra Macháčková
Fiscal policy of the Czech Republic and Slovakia under the conditions of the integration into the Economic and Monetary Union
január 2007
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristýna Malásková
Modelování funkce spotřeby v podmínkách soudobé české ekonomiky
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Klára Mašková
Faktory konkurenceschopnosti plynoucí z makroprostředí podniků
január 2020
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lucie Matyášová
Hospodářská a měnová unie a její dopady na ekonomiku vybraných členských zemí
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Samira Meier
Exchange rate forecasting
november 2020Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jiří Mezihorák
Analýza trhu práce v okrese Vsetín
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zdeněk Míč
Hypotéza endogenity teorie OCA v zemích střední a východní Evropy
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Lukas Miklenda
The pursuit of happiness and the Canadian dream: Uncertainty in the Torontonian housing market
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Mlýnek
Sensitivity of unemployment rates over the business cycle
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Alina Movchan
Economic convergence of the EU candidate and associated countries towards EU and Russia.
december 2019Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Musilová
Plnění konvergenčních kritérií Českou republikou
máj 2004
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Musilová
Posouzení strukturální podobnosti ekonomik České republiky a eurozóny
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikola Najman, Ph.D.
Měření synchronnosti hospodářského cyklu České republiky s eurozónou
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Radek Náplava
Institucionální a politická nestabilita a ekonomický růst
júl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michaela Naučová
Strukturální konvergence ekonomiky České republiky k eurozóně
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Filip Navrátil
Porovnanie dopadu a spôsobu prekonávania krízy európskych ekonomík a ekonomiky USA
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marika Neuhybelová
Posouzení procesu konvergence ČR a vybraných kandidátských zemí k eurozóně na základě alternativních konvergenčních kritérií
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dennis Nchor, MSc., Ph.D.
Monetary and Fiscal Policy Mix and its Impact on the Goal of Single Digit Inflation with Inflation Targeting in Ghana
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Niederle
Comparison of monetary policies of the ECB and selected European national banks in the crisis period
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marica Oborová
Do Slovakia and Eurozone create an Optimum Currency Area?
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: PhDr. Tomáš Olešňaník
Fiskální politika jako nástroj makroekonomické stabilizace při absenci monetární politiky
júl 2020Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Orlovská, DiS.
Ověření platnosti Phillipsovy křivky v zemích Visegrádské čtyřky v období transformace
január 2011
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Markéta Pánková
Profilace evropského hospodářského cyklu
január 2018Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Amit Pathak
Determinants of Poverty in India
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Adam Pavliš
Sladěnost hospodářských cyklů a odvětvových činností zemí EU v kontextu dopadů světové ekonomické krize
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Pavel Prokš
Úloha a vliv monetární politiky ČNB v integračním procesu české ekonomiky do HMU
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Václav Ptáčník
Comparison of Monetary Policy in Case of FED and ECB
január 2014
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Pustinová
Evropský hospodářský cyklus: identifikace společných konvergenčních trendů v rámci ekonomik Evropské unie
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Kamil Rozsypal
Cílování inflace: strategická varianta měnové politiky ČNB
júl 2003
Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislav Rubina
Assessment of Czech and European Business Cycle Co-movements
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Stanislav Rubina
Srovnání fiskálních opatření vybraných států v období současné finanční krize
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizPAutor: Elena-Daniela Sarau
Business cycles: causes, consequences and forms of stabilisation
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Fadi Isam Shakir
The Impact of second Gulf War and the instability in 2003 - 2011 on the Iraqi economy
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Sirotková
Impacts of Euro adoption on inflation in the Czech Republic
január 2009
Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Sirotková
Konvergence české ekonomiky k eurozóně
máj 2006
Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Slípková
Vliv monetární politiky centrálních bank na vývoj úrokových sazeb standardních úvěrových produktů komerčních bank v období finanční krize
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Kristýna Srncová
Vliv přímých zahraničních investic na ekonomický růst a determinanty přímých zahraničních investic v zemích Visegrádské čtyřky
január 2011
Zobrazenie záverečnej práce
107.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Martin Svoboda
Přínosy a náklady vstupu České republiky do Evropské měnové unie
máj 2004
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Svobodová
Měnová politika ČNB v procesu integrace ČR do eurozóny
január 2009
Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Šárka Szokeová
Faktory vnitřního a vnějšího prostředí vstupu České republiky do Evropské měnové unie
január 2005
Zobrazenie záverečnej práce
110.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petra Škodová
Analýza nezaměstnanosti v regionu Pardubice
máj 2005
Zobrazenie záverečnej práce
111.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Škodová
Nezaměstnanost žen v regionu Pardubice
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
112.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Eliška Šperková
Posouzení konvergenčních tendencí výkonnosti odvětví vybraných zemí EU
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
113.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Darina Šulcová
Znalostní ekonomika jako faktor ekonomické výkonnosti firem
január 2019
Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Toufarová
Determinants of Business Cycle Synchronization in the European Union
január 2016
Zobrazenie záverečnej práce
115.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Valášek
Identifikace imperfekcí a hodnocení flexibility trhů práce vybraných zemí EU
január 2019
Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Vančo
Asian Financial Crisis: History and its Subsequent Scenario
máj 2006
Zobrazenie záverečnej práce
117.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Voleková
Sectoral employment and business cycle co-movements: the case of Slovakia
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
118.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zbyněk Vystrčil
Currency board a jeho využití v procesu evropské měnové integrace
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Selorm Yao Ani-Frimpong
Determinants of inflation in Ghana
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
120.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Vlastimil Zelina
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
august 2021
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná