Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Identifikační číslo: 853
Univerzitní e-mail: petr.rozmahel [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav ekonomie (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.NDisPAutor: Ing. Diya Elizabeth Abraham
Exchange rate forecasting
září 2020prohlížet
2.ADPAutor: Ing. Kojo Addae Asamoah
Strategic Policy Reactions to the Global Financial Crisis by selected states in the ECOWAS Region
květen 2017prohlížet
3.ADPAutor: Ing. Sena Afua Adevor
Determinants of labor market and unemployment in Ghana
květen 2017prohlížet
4.ADPAutor: Ing. David Danquah Adjei, BA
Impact of Research and Development on Economic Growth: Evidence from European Industrial Sector
květen 2014prohlížet
5.ABPAutor: Ing. David Danquah Adjei, BA
The Role of Exchange Rate Policy for a Competitive Export Economy: the Case of the Horticultural Industry in Ghana
květen 2011prohlížet
6.ADPAutor: Ing. Henry Onyemaechi Akwari, BSc
A Role of Nigeria in Integration Processes in Africa
květen 2014prohlížet
7.ADPAutor: Ing. Jalaa Alibrahim
Monetary policy of the Visegrad Group countries in comparison with the Euro area
leden 2018prohlížet
8.ABPAutor: Bc. Abdullah Al-Kirbi
The Steps and Challenges faced by the Republic of Yemen in joining the Gulf Cooperative Council
květen 2009prohlížet
9.ABPAutor: Bc. Filip Angelovski
Effects of the value added tax reform on the economy of Republic of Macedonia.
květen 2018prohlížet
10.RDPAutor: Bc. Filip Angelovski
Income Inequality and its Factors in the Europen Union
květen 2020prohlížet
11.ABPAutor: Bc. Nana Asantewaa Antwi
Youth Unemployment in Ghana: Causes, Consequences and Policies
květen 2019prohlížet
12.RBPAutor: Angelina Asare
The impact of crude oil production upon selected sectors of Ghanaian economy
květen 2019prohlížet
13.ABPAutor: Ing. Jiří Bajza
Vybrané finanční aspekty těžby nerostných surovin v Evropské unii
květen 2014prohlížet
14.ADPAutor: Ing. Iveta Barteková
Vývojové tendence a trendy v chování hypotéčních trhů a trhů s bydlením v období nízkých úrokových sazeb v České republice a vybraných zemích Evropské unie
květen 2018prohlížet
15.ABPAutor: Bc. Michaela Birošová
Vztah mezi vzdělanostní strukturou obyvatelstva a trhem práce ve vybraných zemích EU
leden 2017prohlížet
16.ADPAutor: Ing. Jakub Bujáček
Připravenost zemí střední a východní Evropy na vstup do eurozóny
květen 2016prohlížet
17.ADPAutor: Ing. Dagmar Bumbálková
Endogenita teorie optimálních měnových oblastí: vliv zahraničního obchodu na sladěnost hospodářských cyklů v Evropské unii
květen 2011prohlížet
18.ADPAutor: Ing. Jana Čelešová
Porovnanie pripravenosti Slovenskej a Českej republiky prijať euro z pohľadu kritérií optimálnych menových oblastí
květen 2010prohlížet
19.ABPAutor: Ing. Jana Čepičková
Evropská měnová unie a Česká republika
leden 2004prohlížet
20.ADPAutor: Ing. Jana Čepičková
Konvergence ekonomik zemí střední a východní Evropy k eurozóně
květen 2006prohlížet
21.RDisPAutor: Jan Danz
Consumer behavior of people with handicaps and disabilities
březen 2021prohlížet
22.ABPAutor: Ing. Michel Darkwah
Sladěnost a konvergence ČR a vybraných evropských zemí k eurozóně z pohledu teorie OCA
květen 2012prohlížet
23.ADPAutor: Ing. Jana Denková
Cílování inflace v České republice
květen 2005prohlížet
24.NDisPAutor: Ing. Agata Drobiszová
Systémy korporátního zdanění ve vyspělých zemích
srpen 2019prohlížet
25.ABPAutor: Ing. Ivana Dubská
Analýza trhu práce v regionu Šumperk ve srovnání s Olomouckým krajem
květen 2005prohlížet
26.ADPAutor: Ing. Ivana Dubská
Faktory ekonomického růstu v České republice a Irsku
květen 2007prohlížet
27.ADPAutor: Ing. Martina Dudková
Připravenost České republiky na vstup do Hospodářské a měnové unie z pohledu teorie optimálních měnových oblastí
květen 2007prohlížet
28.ABPAutor: Ing. Martina Dudková
Reálná konvergence České republiky k Evropské měnové unii
květen 2005prohlížet
29.ADPAutor: Ing. Josef Dufek
Vyhodnocení reálné a nominální konvergence ČR a vybraných zemí k eurozóně
květen 2016prohlížet
30.ADPAutor: Ing. Ivana Ducháčková
Actual and Possible Adoption of Euro by Selected EU New Members: Optimum Currency Area Index Framework
leden 2012prohlížet
31.ABPAutor: Ing. Marie Dusíková
Analýza vývoje situace na trhu práce v okrese Třebíč
červenec 2004prohlížet
32.ADPAutor: Ing. Marie Dusíková
Situace na trhu práce v kraji Vysočina
leden 2008prohlížet
33.ABPAutor: Bc. Jonathan Ronald Muller Eghan
The Determinants of Foreign Direct Investment in Ghana
květen 2018prohlížet
34.NDPAutor: Bc. Lenka Gerychová
Evropský hospodářský cyklus
květen 2011prohlížet
35.ABPAutor: Bc. Jan Hlavoň
Vliv měnové politiky České národní banky na úrokové sazby vybraných úvěrových produktů komerčních bank v České republice
květen 2009prohlížet
36.RDPAutor: Bc. Dominika Honlová
Společné vývojové tendence ekonomické výkonnosti odvětví a národních ekonomik zemí EU
květen 2020prohlížet
37.ADPAutor: Ing. Eliška Horká
Monetární transmisní mechanismy v zemích střední a východní Evropy
leden 2016prohlížet
38.ABPAutor: Ing. Eliška Horká
Vliv monetární politiky na ekonomiku ČR a vybraných zemí střední a východní Evropy
květen 2013prohlížet
39.RDisPAutor: Ing. Klára Horná
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
září 2022prohlížet
40.ADPAutor: Ing. Michaela Hradilová
Preparedness of the Czech Republic and other candidate countries to join the Eurozone from the perspective of the New Theory of Optimum Currency Areas.
květen 2010prohlížet
41.ADPAutor: Ing. Zuzana Hubíková
Vyhodnocení procesu konvergence a aktuální připravenosti ČR přijmout euro v kontextu teorie optimálních měnových oblastí
květen 2010prohlížet
42.ADPAutor: Ing. Václav Huk
Endogenní teorie optimálních měnových oblastí
květen 2018prohlížet
43.ADPAutor: Ing. Silvie Chrástecká
Datování hospodářského cyklu ČR a vybraných zemí
leden 2011prohlížet
44.ADPAutor: Ing. Veronika Chválková
Celtic Tiger: Factors of Economic Growth in Ireland in Comparison with Visegrad Group
květen 2012prohlížet
45.ADPAutor: Ing. David Irmann
Identification of factors of business cycle synchronization within the EU
květen 2015prohlížet
46.ADPAutor: Ing. Basiru Issa
Vulnerability of West African Countries to External Shock: the Case of Ghana
květen 2019prohlížet
47.ADPAutor: Ing. Karin Janebová
Testování vlivu monetární politiky České národní banky na tempo růstu HDP
květen 2011prohlížet
48.ADPAutor: Ing. Ondřej Janus
Wage rigidities in chosen EU countries
květen 2015prohlížet
49.ADPAutor: Ing. Radim Jaroš
Impact of International Trade upon Economic Performance in Europe
leden 2014prohlížet
50.NDisPAutor: Mgr. Taras Kepych, M.A.
Ekonomické a právní aspekty společné obchodní politiky EU
září 2016prohlížet
51.ADPAutor: Ing. Čeněk Kirch
Úvěrová politika společnosti Home Credit Finance, a.s.
duben 2003prohlížet
52.ABPAutor: Ing. Hana Klodnerová
Analýza nezaměstnanosti na Znojemsku
květen 2004prohlížet
53.ADPAutor: Ing. Hana Klodnerová
Reálná konvergence České republiky a vybraných kandidátských zemí k eurozóně
květen 2006prohlížet
54.ABPAutor: Bc. Ondřej Kolařík
Current trends and effects of changing ratios of cash and non-cash transactions in Europe
květen 2017prohlížet
55.ADisPAutor: Mgr. Ing. Pavlína Komosná, Ph.D.
Vybrané přístupy k měření a hodnocení konkurenceschopnosti zemí: aplikace na Evropskou unii.
červenec 2017prohlížet
56.ADPAutor: Ing. Robert König
Comparison of Monetary Policy of European Central Bank and Bank of England
květen 2016prohlížet
57.NBPAutor: Tomáš Kovařčík
Dopady devizových intervencí ČNB na podnikovou sféru v ČR
květen 2016prohlížet
58.ADPAutor: Ing. Michaela Krůtilová
Česká koruna přínosem či přítěží v době hospodářské krize?
květen 2010prohlížet
59.ABPAutor: Ing. Michaela Krůtilová
Srovnání národních strategií zavedení eura ve Slovinsku a České republice
květen 2008prohlížet
60.ADPAutor: Ing. Jitka Křenková
Opatření fiskální politiky v zemích Evropské unie v době finanční krize
květen 2010prohlížet
61.ADPAutor: Ing. Admasu Abera Lalisho
The Nexus of Foreign Capital Inflow and Economic Growth in Ethiopia
květen 2017prohlížet
62.NDisPAutor: Ing. Samuel Nii Lante Lamptey
Exchange rate forecasting
listopad 2020prohlížet
63.ABPAutor: Ing. Samuel Nii Lante Lamptey
Changes in the Educational System and their Impact on Youth Unemployment in Ghana
květen 2011prohlížet
64.ADPAutor: Ing. Samuel Nii Lante Lamptey
The Impact of Cash Crop Export to the EU on the Economic Perfomance in Ghana
květen 2014prohlížet
65.ADPAutor: Ing. Thanh Tam Le
Identification of Shocks and Imbalances in the European Union
květen 2014prohlížet
66.ABPAutor: Bc. Tudor Livada
Subjective well being and economic growth: an empirical approach
květen 2012prohlížet
67.ABPAutor: Ing. Ondřej Madarász
ČR na cestě do EMU: problém cenové konvergence
květen 2003prohlížet
68.ADPAutor: Ing. Petra Macháčková
Fiscal policy of the Czech Republic and Slovakia under the conditions of the integration into the Economic and Monetary Union
leden 2007prohlížet
69.ADPAutor: Ing. Kristýna Malásková
Modelování funkce spotřeby v podmínkách soudobé české ekonomiky
květen 2011prohlížet
70.RBPAutor: Klára Mašková
Faktory konkurenceschopnosti plynoucí z makroprostředí podniků
leden 2020prohlížet
71.ABPAutor: Bc. Lucie Matyášová
Hospodářská a měnová unie a její dopady na ekonomiku vybraných členských zemí
květen 2007prohlížet
72.RDisPAutor: Samira Meier
Exchange rate forecasting
listopad 2020prohlížet
73.ABPAutor: Ing. Jiří Mezihorák
Analýza trhu práce v okrese Vsetín
květen 2005prohlížet
74.ADPAutor: Ing. Zdeněk Míč
Hypotéza endogenity teorie OCA v zemích střední a východní Evropy
květen 2014prohlížet
75.RBPAutor: Lukas Miklenda
The pursuit of happiness and the Canadian dream: Uncertainty in the Torontonian housing market
květen 2018prohlížet
76.ADPAutor: Ing. Lukáš Mlýnek
Sensitivity of unemployment rates over the business cycle
květen 2016prohlížet
77.RDPAutor: Alina Movchan
Economic convergence of the EU candidate and associated countries towards EU and Russia.
prosinec 2019prohlížet
78.ABPAutor: Ing. Jana Musilová
Plnění konvergenčních kritérií Českou republikou
květen 2004prohlížet
79.ADPAutor: Ing. Jana Musilová
Posouzení strukturální podobnosti ekonomik České republiky a eurozóny
květen 2007prohlížet
80.ADPAutor: Ing. Nikola Najman, Ph.D.
Měření synchronnosti hospodářského cyklu České republiky s eurozónou
květen 2009prohlížet
81.RDisPAutor: Ing. Radek Náplava
Institucionální a politická nestabilita a ekonomický růst
červenec 2020prohlížet
82.ADPAutor: Ing. Michaela Naučová
Strukturální konvergence ekonomiky České republiky k eurozóně
květen 2011prohlížet
83.ABPAutor: Bc. Filip Navrátil
Porovnanie dopadu a spôsobu prekonávania krízy európskych ekonomík a ekonomiky USA
květen 2016prohlížet
84.ADPAutor: Ing. Marika Neuhybelová
Posouzení procesu konvergence ČR a vybraných kandidátských zemí k eurozóně na základě alternativních konvergenčních kritérií
květen 2010prohlížet
85.ADPAutor: Ing. Dennis Nchor, MSc., Ph.D.
Monetary and Fiscal Policy Mix and its Impact on the Goal of Single Digit Inflation with Inflation Targeting in Ghana
květen 2010prohlížet
86.ADPAutor: Ing. Tomáš Niederle
Comparison of monetary policies of the ECB and selected European national banks in the crisis period
květen 2014prohlížet
87.ADPAutor: Ing. Marica Oborová
Do Slovakia and Eurozone create an Optimum Currency Area?
květen 2011prohlížet
88.RDisPAutor: PhDr. Tomáš Olešňaník
Fiskální politika jako nástroj makroekonomické stabilizace při absenci monetární politiky
červenec 2020prohlížet
89.ADPAutor: Ing. Petra Orlovská, DiS.
Ověření platnosti Phillipsovy křivky v zemích Visegrádské čtyřky v období transformace
leden 2011prohlížet
90.ADPAutor: Ing. Markéta Pánková
Profilace evropského hospodářského cyklu
leden 2018prohlížet
91.NDPAutor: Amit Pathak
Determinants of Poverty in India
květen 2017prohlížet
92.RDPAutor: Bc. Adam Pavliš
Sladěnost hospodářských cyklů a odvětvových činností zemí EU v kontextu dopadů světové ekonomické krize
květen 2020prohlížet
93.NDPAutor: Bc. Pavel Prokš
Úloha a vliv monetární politiky ČNB v integračním procesu české ekonomiky do HMU
květen 2007prohlížet
94.ADPAutor: Ing. Václav Ptáčník
Comparison of Monetary Policy in Case of FED and ECB
leden 2014prohlížet
95.ADPAutor: Ing. Petra Pustinová
Evropský hospodářský cyklus: identifikace společných konvergenčních trendů v rámci ekonomik Evropské unie
květen 2012prohlížet
96.ABPAutor: Ing. Kamil Rozsypal
Cílování inflace: strategická varianta měnové politiky ČNB
červenec 2003prohlížet
97.ADPAutor: Ing. Stanislav Rubina
Assessment of Czech and European Business Cycle Co-movements
květen 2012prohlížet
98.ABPAutor: Ing. Stanislav Rubina
Srovnání fiskálních opatření vybraných států v období současné finanční krize
květen 2010prohlížet
99.RDisPAutor: Elena-Daniela Sarau
Business cycles: causes, consequences and forms of stabilisation
září 2020prohlížet
100.RBPAutor: Fadi Isam Shakir
The Impact of second Gulf War and the instability in 2003 - 2011 on the Iraqi economy
květen 2018prohlížet
101.ADPAutor: Ing. Eva Sirotková
Impacts of Euro adoption on inflation in the Czech Republic
leden 2009prohlížet
102.ABPAutor: Ing. Eva Sirotková
Konvergence české ekonomiky k eurozóně
květen 2006prohlížet
103.ADPAutor: Ing. Jana Slípková
Vliv monetární politiky centrálních bank na vývoj úrokových sazeb standardních úvěrových produktů komerčních bank v období finanční krize
květen 2010prohlížet
104.ADPAutor: Ing. Kristýna Srncová
Vliv přímých zahraničních investic na ekonomický růst a determinanty přímých zahraničních investic v zemích Visegrádské čtyřky
leden 2011prohlížet
105.ABPAutor: Ing. Martin Svoboda
Přínosy a náklady vstupu České republiky do Evropské měnové unie
květen 2004prohlížet
106.ADPAutor: Ing. Martina Svobodová
Měnová politika ČNB v procesu integrace ČR do eurozóny
leden 2009prohlížet
107.ADPAutor: Ing. Šárka Szokeová
Faktory vnitřního a vnějšího prostředí vstupu České republiky do Evropské měnové unie
leden 2005prohlížet
108.ABPAutor: Ing. Petra Škodová
Analýza nezaměstnanosti v regionu Pardubice
květen 2005prohlížet
109.ADPAutor: Ing. Petra Škodová
Nezaměstnanost žen v regionu Pardubice
květen 2008prohlížet
110.RDPAutor: Bc. Eliška Šperková
Posouzení konvergenčních tendencí výkonnosti odvětví vybraných zemí EU
květen 2020prohlížet
111.ADPAutor: Ing. Darina Šulcová
Znalostní ekonomika jako faktor ekonomické výkonnosti firem
leden 2019prohlížet
112.ADPAutor: Ing. Miroslava Toufarová
Determinants of Business Cycle Synchronization in the European Union
leden 2016prohlížet
113.ADPAutor: Ing. Lukáš Valášek
Identifikace imperfekcí a hodnocení flexibility trhů práce vybraných zemí EU
leden 2019prohlížet
114.ADPAutor: Ing. Michal Vančo
Asian Financial Crisis: History and its Subsequent Scenario
květen 2006prohlížet
115.ADPAutor: Ing. Zuzana Voleková
Sectoral employment and business cycle co-movements: the case of Slovakia
květen 2019prohlížet
116.ADPAutor: Ing. Zbyněk Vystrčil
Currency board a jeho využití v procesu evropské měnové integrace
květen 2007prohlížet
117.ADPAutor: Ing. Selorm Yao Ani-Frimpong
Determinants of inflation in Ghana
květen 2017prohlížet
118.NDisPAutor: Ing. Vlastimil Zelina
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
srpen 2021prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
RZávěrečná práce je rozpracována