Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martin Vrabec
Identifikační číslo: 8323
Univerzitní e-mail: qqvrabec [at] node.mendelu.cz
 

     
     
Publikace
     
     
Konference     

Zvolená osoba je autorem následujících publikací.

Poř.
Publikace
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
1.Kapková závlaha při pěstování nádobových rostlin
Burg, Patrik -- Vrabec, Martin
Kapková závlaha při pěstování nádobových rostlin. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2006. sv. XCVIII, č. 4, s. 66--67. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku
2006
2.
Mechanizační prostředky pro vegetativní zakládání trávníků
Vrabec, Martin -- Zemánek, Pavel
Mechanizační prostředky pro vegetativní zakládání trávníků. In: HRABĚ, F. Trávníkářská ročenka 2006. Olomouc: ing. Petr Baštan - vydavatelství, 2006. s. 114--116. ISBN 80-903275-6-7.
kapitola v knize
2006
prohlížet
3.
Normativy (Vlastnosti materiálů. Parametry mechanizačních prostředků. Normativy spotřeby materiálu. Pracnosti vybraných operací.)
Zemánek, Pavel -- Skoupil, Jaromír -- Burg, Patrik -- Vrabec, Martin -- Veverka, Vladimír
Normativy (Vlastnosti materiálů. Parametry mechanizačních prostředků. Normativy spotřeby materiálu. Pracnosti vybraných operací.).2008.
ostatní2008prohlížet
4.
Permanent turfgras maintaince in marginal coditions
Vrabec, Martin
Permanent turfgras maintaince in marginal coditions. In NEW TRENDS IN DESIGN AND UTILISATION OF MACHINES IN AGRICULTURE, LANDSCAPE MAINTENANCE AND ENVIRONMENT PROTECTION. PRAGUE: CULS, 2009, s. 303--306. ISBN 978-80-213-1897-7.
stať ve sborníku2009
5.
Technika pro kobercové trávníky
Vrabec, Martin
Technika pro kobercové trávníky. In SALAŠ, P. -- LITSCHMANN, T. Trendy ve veřejné zeleni. Lednice: 2006, s. 47--51. ISBN 80-7157-973-4.
stať ve sborníku
2006
prohlížet
6.
Technika pro údržbu trvalých travních porostů v prvcích ÚSES
Zemánek, Pavel -- Burg, Patrik -- Vrabec, Martin
Technika pro údržbu trvalých travních porostů v prvcích ÚSES. In Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference "Využití zemědělské techniky pro trvale udržitelný rozvoj". VÚZT, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici, Ústav zahradnické techniky, 2008, s. 222--227. ISBN 978-80-7375-177-7.
stať ve sborníku
2008prohlížet
7.
Trendy ve výzkumu a vývoji strojů a technologií ve vinohradnictví
Burg, Patrik -- Zemánek, Pavel -- Vrabec, Martin -- Veverka, Vladimír -- Stručka, Peter -- Juřenová, Petra
Trendy ve výzkumu a vývoji strojů a technologií ve vinohradnictví. 22. 9. 2005, Lednice na Moravě (CZ).
uspořádání (zorganizování) workshopu
2005
prohlížet
8.
Údržba trvalých travních porostů v marginálních podmínkách
Vrabec, Martin
Údržba trvalých travních porostů v marginálních podmínkách. In Zborník abstraktov prác. Zvolen: TU Zvolen, 2007, s. 15--16.
stať ve sborníku
2007
prohlížet
9.
Vertikutace a aerifikace trávníků s využitím mechanizace
Vrabec, Martin -- Burg, Patrik
Vertikutace a aerifikace trávníků s využitím mechanizace. Trávníkářská ročenka. 2007. sv. III, č. 1, s. 95--97. ISBN 80-903275-6-7.
článek v odborném periodiku
2007prohlížet
10.
Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu vinných hroznů
Veverka, Vladimír -- Vrabec, Martin
Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu vinných hroznů. In PETERKA, A. -- CELJAK, I. -- MÁLEK, P. -- VÁVRA, V. Aktuální problémy využívání zemědělské techniky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2006, s. 67--68. ISBN 80-7040-861-8.
stať ve sborníku
2006
prohlížet

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam publikací exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.