Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8199
Univerzitný e-mail: pavel.bulir [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Fenologie vybraných dřevin v zahradní a krajinářské tvorbě
Autor: Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.
Pracovisko: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedúci práce: prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Emilie Bednářová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Fenologie vybraných dřevin v zahradní a krajinářské tvorbě
Abstrakt:Hlavním cílem předkládané práce bylo pravidelné pozorování a hodnocení fenologické periodicity u vybrané skupiny zahradních křovin. Vedle uvedeného cíle byly dále zaznamenávány souběhy (souběžně probíhající jevy). Ty byly sledovány odděleně pro samostatné skupiny rostlin - stromy, keře a byliny. Cíl práce směřoval k vypozorování atraktivních rostlinných kombinací důležitých pro zahradní a krajinářskou architekturu. Práce dále zaznamenává a shrnuje obecnou fenologickou problematiku, terminologii, historii, trendy a současný výzkum. Dále srovnává rozdílné metodické postupy a studuje podstatu vybraných biologických a kompozičních aspektů charakterizující rostliny. Zahrnuje rovněž jejich závislost na podmínkách vnějšího prostředí. Pozorování bylo prováděno na třech lokalitách, konkrétně v Lednici, Brně a Průhonicích. Sledováno bylo celkem 76 taxonů zahradních křovin, a to v průběhu let 2001,2002,2005 a 2006. Speciální pozornost byla věnována teplotním a srážkovým charakteristikám. Fenologické fáze byly pro každý sledovaný druh zaznamenávány odděleně do Fenologického listu. Další část výsledků zahrnující souběhy byla zaznamenána rovněž do přehledných tabulek. Každý druh byl dále charakterizován množstvím statistických dat. Na podkladě periodického opakování souběhů bylo dále navrženo 24 fenologických skupin zahradních rostlin. Pozorovaný posun mezi lokalitami potvrdil hodnotu fenologického gradientu. Z velkého objemu detailních výsledků je zřejmé, že uvedená data lze sloučit a užívat jako vhodné fenologické záznamy pro první tři vegetační stupně České republiky. Množství fenologických dat plně dokresluje projevy a sezónní rytmiku vybrané skupiny rostlin v dotčených klimatických regionech ČR.
Kľúčové slová:fenologie, použití rostlin, klima, zahradní architektura

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta J. . SupukaPosudok oponenta J. MachovecPosudok oponenta E. Bednářová

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc..