Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8121
Univerzitný e-mail: zuzana.spinlerova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externá učiteľka - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Inventarizace ochmetu evropského na území Bílých Karpat
Autor: Ing. Martin Hemza
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Inventarizace ochmetu evropského na území Bílých Karpat
Abstrakt:Z dostupné literatury byla vytvořena literární rešerše, která zahrnuje popis studovaného druhu obsahující jeho botanickou charakteristiku, fyziologii napadení, poškození hostitelské dřeviny, ochranná opatření, rozšíření a význam. Dále byl proveden přehled nejvýznamnějších hostitelských dřevin a studované oblasti. Pro hodnocení v terénu byla použita metodika dle Fryščákové (2002) a Pejchala a Šimka (1996). Inventarizovány byly tři lokality a to NPR Čertoryje, Vojšické louky a PR Machová. Veškeré údaje získané při terénním průzkumu byly zpracovány do grafů, které jsou součástí části výsledky. Údaje získané GPS měřením byly zpracovány do map, které jsou součástí příloh této práce. Souvislost klimatických změn s šířením ochmetu byla vyloučena. Jako hlavní příčiny rozšíření byly určeny dva faktory, a to ukončení provozování čižby a rozšíření drozda brávníka (Turdus viviscivorus L.), který se za posledních 40 let značně rozšířil.
Kľúčové slová:Bílé Karpaty, ochmet evropský, poloparazit, dub zimní, dub letní

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D..