Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8121
Univerzitný e-mail: zuzana.spinlerova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externá učiteľka - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Charakteristika vybraných ontogenetických stádií lípy srdčité (Tilia cordata Mill.) a lípy velkolisté (Tilia platyphyllos Scop.)
Autor: Bc. Kateřina Pešková
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Oponent:RNDr. Milena Martinková, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Charakteristika vybraných ontogenetických stádií lípy srdčité (Tilia cordata Mill.) a lípy velkolisté (Tilia platyphyllos Scop.)
Abstrakt:Ontogeneze (vývin) stromů je nedílnou součástí jejich koloběhu života. Stromy na tento průběh reagují např. změnou charakteristického větvení větví, zvětšování podílu nekromasy nad biomasou, snižování celkové své výšky a podobně. Dle těchto změn jsme schopni ontogenetický vývin stromů rozdělit do 10 stádií. Tato bakalářská práce, na téma Charakteristika vybraných ontogenetických stádií lípy srdčité (Tilia cordata Mill.) a lípy velkolisté (Tilia platyphyllos Scop.), se zabývá studiem 6. a 7. ontogenetického stadia těchto lip. Práce je doplněna vybranými charakteristikami, jako jsou: základní dendrometrické parametry stromů, podrobnější popis způsobu větvení, určení počtu epitonních reiterací a měření listoví. Tyto charakteristiky jsou doplněny do metodiky Raimbault (2006) a slouží tak k přesnému určení a hodnocení 6. a 7. ontogenetického stadia u Tilia cordata Mill. a Tilia platyphyllos Scop. na území Pardubického kraje a Vysočiny.
Kľúčové slová:fylogenie, epitonie, fylogeneze, ontogenie, ontogeneze

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D..