Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8121
Univerzitný e-mail: zuzana.spinlerova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externá učiteľka - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnocení vybraných druhů stromů z hlediska změn během ontogenetického vývinu
Autor: Ing. Vojtěch Čech
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Oponent:RNDr. Milena Martinková, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Zhodnocení vybraných druhů stromů z hlediska změn během ontogenetického vývinu
Abstrakt:Každý organismus na zemi podléhá vývinu během celého svého života. Stromy na tento vývin reagují např. změnou struktury větvení větví, poměrem biomasy a nekromasy či změnou struktury borky. Dle těchto změn jsme schopni rozlišit 10 ontogenetických stádií. Tato práce se zaměřuje na sledování ontogenetického vývinu vybraných druhů stromů a doplňuje znalosti změn o vybrané charakteristiky jako je: listoví, borka a nekromasa. Na základě jednotlivých pozorování vznikl katalog ontogeneze. Metoda hodnocení ontogeneze dle Raimbaulta (2006) je zjednodušena a doplněna o další charakteristiky.
Kľúčové slová:epitonie, ontogenetické stádium, ontogenický vývin, amfitonie, hypotonie, izotonie, ontogeneze, Betula pendula, Fraxinus exelsior, katalog ontogeneze

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D..