Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8121
Univerzitný e-mail: zuzana.spinlerova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externá učiteľka - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Posúdenie zdravotného stavu stromov v intraviláne na základe ich fyziognómie
Autor: Ing. Lucia Genčanská
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Oponent:Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Posúdenie zdravotného stavu stromov v intraviláne na základe ich fyziognómie
Abstrakt:Dobrý zdravotný stav drevín v meste je jednou zo základných podmienok ich koexistencie s človekom v tomto prostredí. Táto práca sa sústreďuje na výčet možných poškodení stromov v intraviláne a ich charakteristiku, na základe vlastnej metodiky analyzuje súčasný zdravotný stav vybraných vegetačných prvkov na základe vizuálnych pozorovaní ich fyziognómie a dáva do súvisu vážne fyziognomické zmeny dreviny s možným ohrozením bezpečnosti v ich okolí. V prílohe v katalógu poškodení a fyziologických zmien sa nachádza stručný prehľad poškodení zistených na pozorovaných drevinách pri terénnom prieskume. Katalóg je doplnený fotografiami s popisom.
Kľúčové slová:zdravotný stav, fyziognómia, biotické a abiotické poškodenia, bezpečnosť premávky, alej

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D..