Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Identification number: 8121
University e-mail: zuzana.spinlerova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Boris Břenek
Charakteristika vybraných ontogenetických stádií olše lepkavé [Alnus glutinosa (L.) Gaertn.]
April 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Valentino Cristini
Porovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů lípy (Tilia sp.)
April 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Čadová
Ontogeneze versus věk u břízy bělokoré (Betula pendula Roth)
April 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Vojtěch Čech
Ontogeneze versus věk u břízy bělokoré (Betula pendula Roth)
April 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vojtěch Čech
Zhodnocení vybraných druhů stromů z hlediska změn během ontogenetického vývinu
April 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Klára Fuchsová
Analýza stavu a návrh managementu dřevin ve vybrané části Zámeckého parku v Brně - Medlánkách
April 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Genčanská
Posouzení zdravotního stavu stromů v intravilánu na základě jejich fyziognomie
April 2010Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Halasová
Problematika kontroly, údržby a rozvoje venkovních ploch s pohybem dětí předškolního věku
April 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Halasová
Výběr sortimentu dřevin vhodných pro použití do zahrad mateřských škol a návrh výsadby v MŠ Dolní Loučky
April 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Hemza
Inventarizace ochmetu evropského na území Bílých Karpat
April 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dalibor Korbáš
Analýza a návrh optimálního řešení stavu vybraných druhů dřevin v Komenského sadech ve Frýdku - Místku
April 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Pešková
Charakteristika vybraných ontogenetických stádií lípy srdčité (Tilia cordata Mill.) a lípy velkolisté (Tilia platyphyllos Scop.)
April 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Kateřina Pešková
Ontogeneze versus věk u břízy bělokoré (Betula pendula Roth)
April 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nicole Provazníková
Fenologie vybraných druhů dřevin
April 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Libor Školoud
Růstová analýza kleče rostoucí na území vrcholových částí Jeseníků
April 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Vojtěch Uchytil
Zhodnocení jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum L.) z hlediska změn během ontogenetického vývinu
April 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress