Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8074
Univerzitný e-mail: ivo.ondrasek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ovocnictví (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav ovocnictví (ZF)
Prodekan - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Průzkum rodu Diospyros spp. a možnosti jeho introdukce
Autor: Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Pracovisko: Ústav ovocnictví (ZF)
Vedúci práce: prof. Ing. František Pospíšil, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.
Oponent 3:prof. Ing. Ján Matuškovič, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Průzkum rodu Diospyros spp. a možnosti jeho introdukce
Abstrakt:Disertační práce byla řešena na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě Brno, Fakultě zahradnické, Ústavu ovocnictví. Předmětem práce je charakteristika rodu Diospyros spp. a na základě získaných a vyhodnocených výsledků návrh možností introdukce do podmínek ČR. V literární části práce je popsán původ a rozšíření vybraných druhů z tohoto rodu, světová produkce tomelu japonského, význam a složení plodů, botanická a biologická charakteristika, ekologické požadavky, mrazuvzdornost, fenologické fáze, odrůdová skladba, technologie pěstování, sklizeň a skladování plodů, rozmnožování a šlechtění. V experimentální části jsou uvedeny řešené cíle práce. Víceleté výsledky jsou dosaženy při stanovení mrazuvzdornosti na základě umělých mrazových testů odrůd tomelu japonského, mezidruhových kříženců a tomelu kavkazského (řešeno ve spolupráci s VÚRV Praha -- Ruzyně). Byly stanoveny pylové charakteristiky klíčivost a životnost pylových zrn tomelu japonského a kavkazského. Ověřován byl vliv umělého opylení květů tomelu při použití různých druhů pylu na násadu plodů, laboratorními metodami bylo definováno obsahové složení plodů, u rostlin byly sledovány a zaznamenávány hlavní fenologické fáze. Jsou uvedeny předběžné závěry z metody množení pomocí explantátových kultur a popsány různé způsoby pěstování na ZF v Lednici.
Kľúčové slová:Tomel, Diospiros, Introdukce, Mrazuvzdornost, Odrůdy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Posudok vedúcehoPosudok oponenta V. ŘezníčekPosudok oponenta P. ValíčekPosudok oponenta J. Matuškovič

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. František Pospíšil, CSc..