Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Marková, Ph.D.
Identification number: 7917
University e-mail: jana.markova [at] mendelu.cz
 
 
Externí člen SZ - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

          Final thesis          
Publications
     
     
Bodies
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:Revitalisation measures in landscape water environment
Written by (author): Ing. Jana Marková, Ph.D.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, Ph.D., CSc.
Opponent 2:
doc. Ing. Karel Vrána, CSc.
Opponent 3:
prof. Ing. Matúš Jakubis, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Revitalizační opatření ve vodním prostředí krajiny
Summary:Předkládaná disertační práce měla za cíl provést analýzu a zhodnocení stavu dvou vybraných toků,Buchlovický potok a tok T12 v Orlickém Záhoří. Na prvním vybraném toku byla uplatněna jen dílčí revitalizační opatření ve stávajícím korytě. Na druhém vybraném toku byla revitalizace komplexní, tedy změna vedení trasy, změna podélného profilu a profilu příčného, byl tedy hodnocen stav ve dvou naprosto odlišných korytech. Pomocí výpočtů tangenciálních napětí, vymílacích a nevymílacích rychlostí a svislicových rychlostí byla hodnocena stabilita dna a svahů koryta toků před a po revitalizaci. Dále byly porovnávány jednotlivé výpočtové metody a konfrontovány výsledky se skutečným stavem koryta a tendencemi dalšího vývoje morfologie koryta.
Key words:
revitalizace, stabilita, průtok, koryto

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited
Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Václav Tlapák, CSc..