Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Marková, Ph.D.
Identifikační číslo: 7917
Univerzitní e-mail: jana.markova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
 
Externí člen SZ - Agronomická fakulta (MENDELU)

     
Výuka     Závěrečná práce
     
Projekty     
Publikace
     
Stáže     Orgány          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Revitalizační opatření ve vodním prostředí krajiny
Autor: Ing. Jana Marková, Ph.D.
Pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
Oponent 1:
doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, Ph.D., CSc.
Oponent 2:
doc. Ing. Karel Vrána, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Matúš Jakubis, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Revitalizační opatření ve vodním prostředí krajiny
Abstrakt:
Předkládaná disertační práce měla za cíl provést analýzu a zhodnocení stavu dvou vybraných toků,Buchlovický potok a tok T12 v Orlickém Záhoří. Na prvním vybraném toku byla uplatněna jen dílčí revitalizační opatření ve stávajícím korytě. Na druhém vybraném toku byla revitalizace komplexní, tedy změna vedení trasy, změna podélného profilu a profilu příčného, byl tedy hodnocen stav ve dvou naprosto odlišných korytech. Pomocí výpočtů tangenciálních napětí, vymílacích a nevymílacích rychlostí a svislicových rychlostí byla hodnocena stabilita dna a svahů koryta toků před a po revitalizaci. Dále byly porovnávány jednotlivé výpočtové metody a konfrontovány výsledky se skutečným stavem koryta a tendencemi dalšího vývoje morfologie koryta.
Klíčová slova:
revitalizace, stabilita, průtok, koryto

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.
Závěrečná prácePřílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně
Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Václav Tlapák, CSc..