Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Marková, Ph.D.
Identifikační číslo: 7917
Univerzitní e-mail: jana.markova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
 
Externí člen SZ - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
podaný1 Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratořeP. KotáskováFRVŠspoluřešitel15.01.2006
zamítnutý2 Možnosti řešení biotechnických úprav v krajiněJ. FialováZahr. vzd.řešitel01.01.201431.12.2015
zamítnutý3 Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"J. FialováFRVŠspoluřešitel01.01.200901.01.2009
ukončený4 Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí)P. KupecJinýŘešitel01.01.200431.12.2006
zamítnutý5 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ ŽidlochoviceJ. FialováGS LČRpracovník01.01.200701.01.2007
zamítnutý6 Projekt stabilizace břehů nádržíM. ŠlezingrNAZVřešitel01.01.201001.01.2010
zamítnutý7 Projekt stabilizace břehů za využití armované zemní konstrukceJ. FialováGAČRřešitel01.01.201001.01.2010
podaný8 Sledování změn morfologie koryta toku v rámci předmětu "Malé vodní toky"J. MarkováFRVŠgarant07.11.2005
přijatý9 Sledování změn morfologie revitalizovaného toku a dřevěných částí objektů v korytě s využitím pro environmentální vzděláváníJ. FialováInterníhlavní řešitelka20.05.201331.12.2014
zamítnutý10 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. FialováFRVŠspoluřešitel01.01.200801.01.2008
obhájený11 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Technologické postupy a materiály uplatňované při realizaci staveb v krajině"J. FialováFRVŠspoluřešitel01.01.201031.12.2010
obhájený12 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. FialováFRVŠspoluřešitel01.01.200931.12.2009
zamítnutý13 Změny morfologie koryta toku v přirozeném a revitalizovaném prostředíJ. MarkováIGAgarant23.09.200301.02.2004
vyřazený14 Zmírnění dopadů povodní a sucha v podmínkách České republiky se zaměřením na retenci vody v krajině a efektivní využití stávajících a nově navržených protipovodňových opatřeníJ. MarkováNAZVgarant01.04.201531.12.2018
vyřazený15 Zvýšení retenční kapacity biotechnických opatření a poldrů použitím "biouhlu" v jejich podpovrchové zóněJ. MarkováNAZVgarant01.04.201531.12.2018

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený