Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Marková, Ph.D.
Identifikační číslo: 7917
Univerzitní e-mail: jana.markova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
 
Externí člen SZ - Agronomická fakulta (MENDELU)

     
     
     
Projekty
     
Publikace     Stáže
     
Orgány
     
Konference     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
podaný
1 Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratořeP. KotáskováFRVŠ
spoluřešitel
15.01.2006
zamítnutý2 Možnosti řešení biotechnických úprav v krajiněJ. FialováZahr. vzd.
řešitel
01.01.2014
31.12.2015
zamítnutý3
 Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"
J. Fialová
FRVŠ
spoluřešitel
01.01.200901.01.2009
ukončený
4JinýŘešitel01.01.200431.12.2006
zamítnutý
5
 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ Židlochovice
GS LČR
pracovník
01.01.2007
01.01.2007
zamítnutý
6
 Projekt stabilizace břehů nádržíM. Šlezingr
NAZV
řešitel
01.01.201001.01.2010
zamítnutý
7 Projekt stabilizace břehů za využití armované zemní konstrukce
GAČR
řešitel
01.01.2010
01.01.2010
podaný8
 Sledování změn morfologie koryta toku v rámci předmětu "Malé vodní toky"
FRVŠ
garant
07.11.2005
přijatý
9
 Sledování změn morfologie revitalizovaného toku a dřevěných částí objektů v korytě s využitím pro environmentální vzdělávání
J. FialováInterní
hlavní řešitelka
20.05.2013
31.12.2014
zamítnutý
10
 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
FRVŠ
spoluřešitel
01.01.2008
01.01.2008
obhájený11
 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Technologické postupy a materiály uplatňované při realizaci staveb v krajině"
J. FialováFRVŠspoluřešitel
01.01.2010
31.12.2010
obhájený
12
 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. Fialová
FRVŠ
spoluřešitel
01.01.2009
31.12.2009
zamítnutý
13 Změny morfologie koryta toku v přirozeném a revitalizovaném prostředíIGAgarant
23.09.2003
01.02.2004
vyřazený
14
 Zmírnění dopadů povodní a sucha v podmínkách České republiky se zaměřením na retenci vody v krajině a efektivní využití stávajících a nově navržených protipovodňových opatřeníJ. MarkováNAZVgarant
01.04.2015
31.12.2018
vyřazený15
 Zvýšení retenční kapacity biotechnických opatření a poldrů použitím "biouhlu" v jejich podpovrchové zóně
J. MarkováNAZVgarant
01.04.2015
31.12.2018

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podanýpodanýpřijatý
přijatý
připravovaný
připravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený