Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Marková, Ph.D.
Identifikační číslo: 7917
Univerzitní e-mail: jana.markova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
 
Externí člen SZ - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ADPAutor: Ing. Bc. Ludmila Alexová
Studie nakládání s odpadními vodami v obci Křetín
duben 2018prohlížet
2.ADPAutor: Ing. et Ing. Michaela Bábíčková
Možnosti revitalizačních opatření na Odlehčovacím rameni Dyje
květen 2015prohlížet
3.ABPAutor: Ing. Adam Balažovič
Studie stávajícího stavu malé vodní nádrže v k.ú. Blatnička
duben 2017prohlížet
4.RDPAutor: Bc. Jitka Bartošová
Návrh možností zadržení vody na části ŠLP, povodí Žilůveckého potoka
duben 2021prohlížet
5.ABPAutor: Bc. Jitka Bartošová
Studie možnosti obnovy malé vodní nádrže v k.ú. Pavlov
duben 2019prohlížet
6.ADPAutor: Ing. Jan Beneš
Revitalizační opatření v povodí Medlovického potoka v k.ú. Orlovice
duben 2010prohlížet
7.ABPAutor: Ing. Jan Beneš
Studie návrhu rekonstrukce malé vodní nádrže v k.ú. Varnsdorf
květen 2008prohlížet
8.ADPAutor: Ing. Petr Beneš
Revitalizační opatření na Lhotském potoce úsek 2
květen 2004prohlížet
9.ABPAutor: Ing. Pavla Beranová
Krajinně ekologické hodnocení části území "Dolní Poohří"
červen 2007prohlížet
10.RDPAutor: Bc. Magdalena Bernadyová
Studie návrhu možnosti zadržení vody na vybrané lokalitě v údolí Veselského potoka v k. ú. Lomnice
duben 2021prohlížet
11.RDPAutor: Bc. Tereza Binková
Studie revitalizace vybraného úseku Mirkovického potoka
duben 2019prohlížet
12.ADPAutor: Ing. Lucie Borunská
Lesní studánky - sledování vybraných pramenů ve správě Lesů města Brna v severní části okresu Brno venkov
duben 2015prohlížet
13.ADPAutor: Ing. Pavel Boucník
Studie hospodaření a llikvidace odpadních vod v obci Bohuňov
duben 2013prohlížet
14.ABPAutor: Ing. Pavel Boucník
Studie pousouzení návrhu úpravy koryta řeky Svitavy v k.ú. Letovice
duben 2010prohlížet
15.ADPAutor: Ing. Ludmila Bučková
Zajištění migrační průchodnosti na Vlčím potoce v části Papradná
květen 2006prohlížet
16.ADPAutor: Ing. František Bureš
Studie návrhu hydrotechnických a biotechnických opatření na levém břehu řeky Svratky v k.ú. Ujčov, cca ř. km 93,8 - 94,1
duben 2017prohlížet
17.ABPAutor: Ing. Martina Buršová
Studie možnosti vybudování malých vodních nádrží v okolí Vsetína
květen 2007prohlížet
18.ADPAutor: Ing. Irena Bystrianská
Studie řešení rybníka u Hodějovického mlýna
květen 2005prohlížet
19.ADPAutor: Ing. Olga Čechmánková
Revitalizační opatření na Lhotském potoce úsek 1
květen 2004prohlížet
20.ADPAutor: Ing. Martina Čechová
Mapování a návrh úpravy pramenných vývěrů v polesí Valšovice
duben 2014prohlížet
21.ABPAutor: Ing. Martina Čechová
Studie protipovodňové ochrany řeky Bečvy v úseku od zaústění Milotického potoka po Lipník nad Bečvou
duben 2012prohlížet
22.ABPAutor: Ing. Lenka Čermáková
Vyhodnocení hydromorfologie toku Oskava od ř.km. 25 po pramen
duben 2009prohlížet
23.ADPAutor: Ing. Ivan Černek, Ph.D.
Studie úpravy toku - Zblovický potok
květen 2005prohlížet
24.ADPAutor: Ing. Jan Daňa
Návrh malé vodní nádrže "Pastviny"
duben 2012prohlížet
25.ABPAutor: Ing. Zuzana Doleželová
Studie povodí vodní nádrže Boskovice
duben 2014prohlížet
26.ABPAutor: Ing. Pavel Drábek
Studie revitalizace v povodí říčky Litavky
duben 2009prohlížet
27.ADPAutor: Ing. Tomáš Dvořák
Obnova nádrže - Pstruhový rybník
květen 2005prohlížet
28.ADPAutor: Ing. Anna Fialová
Hodnocení stavu studánek v povodí potoka Melatín
duben 2010prohlížet
29.ADPAutor: Ing. Aleš Fišr
Studie revitalizace části toku "Rokytka"
duben 2006prohlížet
30.ADPAutor: Ing. Petr Fochler
Sledování změn kvality povrchových vod na Želečském potoku a ve vodní nádrži Želeč
květen 2015prohlížet
31.ABPAutor: Ing. Petr Fochler
Studie stavu dílčího povodí Moravské Sázavy
duben 2013prohlížet
32.NBPAutor: Iveta Foralová
Studie povodí Líšeňského potoka
duben 2012prohlížet
33.ABPAutor: Ing. Jan Forejt
Studie rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Zaječov
květen 2007prohlížet
34.ADPAutor: Ing. Tereza Freiwaldová
Hodnocení břehových porostů toku Bobrava
květen 2006prohlížet
35.ADPAutor: Ing. Andrea Fusková
Návrh úpravy Olšového potoka
duben 2008prohlížet
36.ABPAutor: Ing. Lenka Gernešová
Hodnocení protipovodňových opatření v k.ú. Hrušky
duben 2010prohlížet
37.ADPAutor: Ing. Lenka Gernešová
Studie revitalizačních opatření malé vodní nádrže v k.ú. Obyčtov
duben 2012prohlížet
38.ADPAutor: Ing. Jitka Grebeníčková
Návrh rekonstrukce biologické nádrže v ČOV Hostetín
duben 2007prohlížet
39.ABPAutor: Ing. Eva Gregušová
Studie návrhu revitalizačních opatření na Dlouhé řece
květen 2008prohlížet
40.ABPAutor: Ing. Tomáš Hájek
Studie možnosti vybudování MVN v k.ú. Doubravice
duben 2009prohlížet
41.RBPAutor: Vojtěch Haluza
Pasportizace Ivanovického potoka
duben 2020prohlížet
42.RBPAutor: Tereza Hanáková
Studie možnosti retence vody na toku Kuřimka v k. ú. Moravské Knínice - lokalita "Mezihoří".
duben 2021prohlížet
43.ADPAutor: Ing. Radek Hašpica
Studie návrhu suché nádrže v k. ú. Vizovice
duben 2018prohlížet
44.ADPAutor: Ing. Pavlína Havlíková
Studie návrhu likvidace odpadních vod v obci Jankovice
květen 2009prohlížet
45.ABPAutor: Ing. Pavlína Havlíková
Studie součastnosti a rozvoje okolí Baťova kanálu
květen 2007prohlížet
46.ADPAutor: Ing. Martin Held
Návrh revitalizace horního toku Svratky cca km 8,00 - 9,00
květen 2015prohlížet
47.ABPAutor: Ing. Martin Held
Studie revitalizačních opatření na horním toku Svratky
duben 2013prohlížet
48.ADPAutor: Ing. Barbora Hlavatá
Posouzení revitalizace na toku Potůček
duben 2006prohlížet
49.ADPAutor: Ing. Libor Hnízdil
Návrh rekonstrukce rybníku "Hradisko"
duben 2008prohlížet
50.ABPAutor: Ing. Libor Hnízdil
Studie odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže
květen 2006prohlížet
51.ADPAutor: Ing. Tomáš Holoubek
Studie krajinářských úprav v k.ú. Zbýšov
květen 2015prohlížet
52.ABPAutor: Ing. et Ing. Markéta Honzová
Průzkum zdrojů znečištění na části vodního útvaru Bílý potok
květen 2008prohlížet
53.ADPAutor: Ing. Petr Horák
Rekonstrukce rybníku v Jabkenické oboře - rybník Vidlák
květen 2005prohlížet
54.RDPAutor: Bc. Jan Hrabal
Vodohospodářské úpravy v katastru obce Sulíkov
duben 2020prohlížet
55.NBPAutor: Simona Hrušková
Studie revitalizace Medláneckého potoka
duben 2016prohlížet
56.ABPAutor: Ing. Kamila Ištvanová
Studie návrhu zahradního jezírka
duben 2009prohlížet
57.ADPAutor: Ing. Kateřina Jaitnerová
Studie návrhu tůní v evropsky významné lokalitě "Dívka" - Žďár nad Sázavou
duben 2018prohlížet
58.ABPAutor: Ing. Kateřina Jaitnerová
Studie vybraných pramenných vývěrů v povodí vodní nádrže Staviště
duben 2016prohlížet
59.ADPAutor: Ing. Sylva Jakoubková
Návrh soustavy malých vodních nádrží v k.ú. Dolní Morava
duben 2014prohlížet
60.ABPAutor: Ing. Sylva Jakoubková
Studie Sloupnického potoka od pramene po České Heřmanice
duben 2012prohlížet
61.ABPAutor: Ing. Zuzana Jančíková
Vyhodnocení hydromorfologie toku Oskava od ústí po ř.km. 25
duben 2009prohlížet
62.ABPAutor: Radek Janoušek, DiS.
Studie Revitalizace malé vodní nádrže
duben 2019prohlížet
63.ABPAutor: Ing. Andrea Javorská
Návrh doprovodné vegetace revitalizovaného toku
květen 2007prohlížet
64.ADPAutor: Ing. František Jurečka
Studie splaveninového režimu na toku Jezerný
duben 2011prohlížet
65.ABPAutor: Ing. František Jurečka
Studie zhodnocení úprav na toku Jezerný
květen 2008prohlížet
66.ADPAutor: Ing. Michaela Kamarádová
Návrh úpravy Těšanského potoku
duben 2007prohlížet
67.ADPAutor: Ing. Markéta Karbanová
Návrh revitalizačních opatření na Nemotickém potoce
duben 2006prohlížet
68.ABPAutor: Bc. Václav Kilián
Studie revitalizace malé vodní nádrže a okolí v k.ú. Opatovice
duben 2017prohlížet
69.NDPAutor: Karel Klepárník
Návrh malé vodní nádrže s rekonstrukcí studánky na Zaječím potoce
květen 2008prohlížet
70.ADPAutor: Ing. Martin Knotek
Revitalizační úpravy na části toku Velička
duben 2008prohlížet
71.ABPAutor: Ing. Martin Knotek
Studie revitalizace toku - Velička
květen 2006prohlížet
72.ADPAutor: Ing. Karolína Kociánová
Studie návrhu tůní v k.ú. Veliš
duben 2017prohlížet
73.NDPAutor: Bc. Dagmar Konšelová
Studie hospodaření a likvidace odpadních vod v obci Křenůvky
duben 2014prohlížet
74.ADPAutor: Ing. Klára Kopecká
Sledování vybraných pramenných vývěrů v okolí Rožnova pod Radhoštěm
duben 2017prohlížet
75.ABPAutor: Ing. Lucie Korešová
Historie hrazení bystřiny "Stříbrnický potok"
květen 2007prohlížet
76.ADPAutor: Ing. Miluše Kornelová
Bečva v Oseku, km 19,500-21,700 - popis a vyhodnocení aktivit po povodni v r. 1997
květen 2004prohlížet
77.ADPAutor: Ing. Martina Krátká
Studie návrhu rekonstrukce vybraných nádrží v k.ú. Ruda a k.ú. Březejc
duben 2012prohlížet
78.ADPAutor: Ing. Stanislav Křeček
Studie revitalizace vybraného úseku Anšovského potoka cca km 4,0 - 5,1
duben 2016prohlížet
79.ABPAutor: Ing. Stanislav Křeček
Studie vybraného úseku řeky Jihlavy
květen 2014prohlížet
80.ABPAutor: Ing. Petr Kunc
Studie revitalizace Živanické Svodnice
květen 2009prohlížet
81.ADPAutor: Ing. Veronika Kvasničková
Studie regenerace centra obce Rosice
duben 2012prohlížet
82.ADPAutor: Ing. Zuzana Lacinová
Studie návrhu malé vodní nádrže v k.ú. Louka
duben 2009prohlížet
83.ADPAutor: Ing. Václav Langer
Oprava povodňových škod na toku Lubina
květen 2005prohlížet
84.RDPAutor: Bc. Jana Lásková
Studie návrhu vodního prvku v okrajové části města Dvůr Králové nad Labem
duben 2021prohlížet
85.ABPAutor: Ing. Petr Lerch
Studie možnosti vybudování malých vodních nádrží v povodí Bystřice
květen 2007prohlížet
86.ADPAutor: Ing. Petra Levá
Studie návrhu malé vodní nádrže v k.ú. Lošov
duben 2008prohlížet
87.ADPAutor: Ing. Nina Macků
Studie návrhu nakládání s odpadními vodami v obcích Chvaletín a Slavětín
duben 2009prohlížet
88.NBPAutor: Petra Maděryčová
Studie vybraných pramenných vývěrů v k.ů. Starý Jičín
duben 2016prohlížet
89.NBPAutor: Markéta Machátová
Studie revitalizace potoka "Podkovák"
květen 2006prohlížet
90.ABPAutor: Ing. Jana Májková
Studie povodí a odbahnění malé vodní nádrže - Dobřínsko
duben 2005prohlížet
91.ADPAutor: Ing. Kateřina Merendová
Studie návrhu malé vodní nádrže v k.ú. Dolní Nětčice
květen 2009prohlížet
92.ADPAutor: Ing. Hana Minářová
Studie úpravy koncepce nádrže Jelení na víceúčelovou nádrž
duben 2017prohlížet
93.ABPAutor: Ing. Jan Morávek
Studie odtokových poměrů v povodí bezejmenného toku v k.ú. Loštice
květen 2008prohlížet
94.ABPAutor: Ing. Andrea Moučková
Studie protipovodňových opatření v Bílovicích nad Svitavou
duben 2014prohlížet
95.ADPAutor: Ing. Andrea Moučková
Studie revitalizace vybraného úseku Anšovského potoka, cca km 5,1 - 6,8
duben 2016prohlížet
96.ABPAutor: Ing. Jana Navrátilová
Studie rekonstrukce Bystřičky
květen 2006prohlížet
97.NBPAutor: Zdenek Navrátil
Studie revitalizace malé vodní nádrže v k.ú. Horní Nětčice
duben 2015prohlížet
98.ABPAutor: Ing. Pavel Novosád
Studie návrhu malé vodní nádrže k.ú. Zahrádčice
květen 2007prohlížet
99.ADPAutor: Ing. Gabriela Ottová
Studie návrhu malých vodních nádrží v k.ú. Držková, na lokalitě I.
duben 2017prohlížet
100.NBPAutor: Tatiana Ovchinnikova
Studie povodí Kohoutovického potoka
duben 2020prohlížet
101.ABPAutor: Bc. Ing. Alžběta Palánová
Studie stavu vodní sítě v povodí Hruškovice k závěrovému profilu Osvětimany
duben 2009prohlížet
102.ADPAutor: Ing. Lukáš Peterka
Studie odvedení a likvidace odpadních vod na vybrané lokalitě
květen 2004prohlížet
103.ABPAutor: Bc. Lenka Petriľáková
Studie návrhu malé vodní nádrže
duben 2017prohlížet
104.ABPAutor: Ing. Pavla Pilařová, Ph.D.
Návrh revitalizačních opatření na dílčím povodí Plchovského potoka
květen 2008prohlížet
105.ADPAutor: Ing. Pavla Pilařová, Ph.D.
Studie návrhu revitalizace Plchovského potoka v km 2,265 - km 3,565
duben 2011prohlížet
106.RDPAutor: Bc. Daria Plastinina
Návrh možností zadržení vody na části ŠLP, povodí toku Kubelín
duben 2021prohlížet
107.ABPAutor: Bc. Daria Plastinina
Studie návrhu revitalizace vybranného úseku toku - Leskava
duben 2018prohlížet
108.ABPAutor: Ing. Pavel Plíšek, DiS.
Mapování pramenných vývěrů v revíru Rozkoš
duben 2006prohlížet
109.ADPAutor: Ing. Pavel Plíšek, DiS.
Mapování pramenných vývěrů v revíru Rozkoš a návrh úpravy vybraného pramene
duben 2008prohlížet
110.ADPAutor: Ing. Renata Plíšková
Rekonstrukce malé vodní nádrže v k.ú. Přeskače
duben 2007prohlížet
111.ABPAutor: Ing. Renata Plíšková
Studie povodí malé vodní nádrže - závlahová nádrž "Na Velníku"
duben 2005prohlížet
112.ADPAutor: Ing. Miroslav Pytloun, DiS.
Návrh úprav v nivě toku Šporka v k.ú. Česká Lípa
duben 2008prohlížet
113.ABPAutor: Ing. Miroslav Pytloun, DiS.
Úprava nivy v meliorované části toku Šporka
duben 2006prohlížet
114.ADPAutor: Ing. Veronika Rambousková
Studie návrhu možností zachycení sedimentů v nádrži Brněnské přehrady
duben 2010prohlížet
115.ABPAutor: Bc. Gabriel Raschmann
Mapování protipovodňových opatření města Otrokovice
duben 2017prohlížet
116.RDPAutor: Bc. Gabriel Raschmann
Návrh malé vodní nádrže v katastrálním území obce Sulíkov
duben 2020prohlížet
117.ABPAutor: Ing. Brigita Rotroeklová
Studie návrhu malé vodní nádrže v k.ú. Kunštát
duben 2016prohlížet
118.ADPAutor: Ing. Jiří Rozehnal
Rekonstrukce Mlýnského náhonu
duben 2006prohlížet
119.ADPAutor: Ing. Gabriela Satinová
Studie návrhu "Pohořelického" rybníku
duben 2006prohlížet
120.ADPAutor: Ing. Eva Shmurai
Studie revitalizace vybraných vodních ploch v intravilánu městyse Okříšky
duben 2019prohlížet
121.ADPAutor: Ing. Marcela Skácelová
Návrh malé vodní nádrže v k.ú. Hvozd u Konice
duben 2006prohlížet
122.ADPAutor: Ing. Kateřina Slouková
Rekonstrukce rybníku v Jabkenické oboře -Štičí rybník
květen 2005prohlížet
123.ADPAutor: Ing. et Ing. Ema Stehnová
Sledování pramenných vývěrů ve správě Lesů města Brna v severní části okresu Brno venkov
duben 2015prohlížet
124.RDPAutor: Bc. Johanka Stejskalová
Studie rekonstrukce a odbahnění malé vodní nádrže k.ú. Malenovice
duben 2020prohlížet
125.ADPAutor: Ing. Petr Synakievicz
Studie návrhu malých vodních nádrží v k.ú. Držková, na lokalitě II.
duben 2017prohlížet
126.ADPAutor: Ing. Veronika Šardická
Studie návrhu revitalizace Medláneckého potoka
duben 2018prohlížet
127.ADPAutor: Ing. Michaela Ševčíková
Hodnocení revitalizace na Bucholvickém potoce - II. etapa
duben 2009prohlížet
128.ABPAutor: Ing. Michaela Ševčíková
Studie stavu a využití povodí malé vodní nádrže
květen 2007prohlížet
129.ADPAutor: Ing. Jan Štěpán
Návrh hospodaření s odpadními vodami v obci Loučka
duben 2014prohlížet
130.ADPAutor: Ing. Denisa Tomanová
Studie návrhu rekonstrukce malé vodní nádrže v k.ú. Horní Loděnice
duben 2018prohlížet
131.ABPAutor: Ing. Denisa Tomanová
Studie revitalizace malé vodní nádrže v k. ú. Horní Loděnice
duben 2016prohlížet
132.ADPAutor: Ing. Klára Tomášková
Studie návrhu rekonstrukce malé vodní nádrže - Horní Ivanin rybník
duben 2007prohlížet
133.ABPAutor: Ing. Klára Tomášková
Studie odbahnění a rekonstrukce rybníku
duben 2005prohlížet
134.ADPAutor: Ing. Alena Trávníková
Rekonstrukce rybníků v Jabkenické oboře - Hradecký rybník a rybník Erich
květen 2006prohlížet
135.ADPAutor: Ing. Martina Trnková
Studie odtokových poměrů v povodí Hvězdličky
květen 2005prohlížet
136.ADPAutor: Ing. Sabina Truparová, Ph.D.
Studie zhodnocení nakládání s odpadními vodami v obci Železné
duben 2006prohlížet
137.ABPAutor: Ing. Lucie Tučková
Studie hodnocení vodních ploch v ptačí rezervaci "Vrbenské rybníky"
květen 2007prohlížet
138.ADPAutor: Ing. Martin Urbanec
Studie odtokových poměrů v horní části povodí toku Šatava
květen 2005prohlížet
139.ADPAutor: Ing. Lenka Urbánková
Návrh úpravy Lipovského potoka
duben 2007prohlížet
140.ABPAutor: Ing. Lenka Urbánková
Studie povodí toku Říka v obci Slavičín
duben 2005prohlížet
141.ABPAutor: Bc. Vítězslav Urban
Studie revitalizace malé vodní nádrže s ohledem na původní druhy ryb v MČ Brno - Medlánky
duben 2017prohlížet
142.ABPAutor: Ing. Hana Vaculíková
Mapování pramenných vývěrů v k.ú. Štramberk a k.ú. Rybí
duben 2008prohlížet
143.NDPAutor: Ing. Lucie Vašíčková
Sledování vybraných pramenných vývěrů v povodí Bobrůvky
duben 2016prohlížet
144.ADPAutor: Ing. Lucie Veitová
Revitalizační opatření v povodí toku Malšinka
duben 2006prohlížet
145.ABPAutor: Bc. Jiří Veselý
Studie revitalizačních úprav krajiny
květen 2015prohlížet
146.ADPAutor: Ing. Jiří Vogel
Studie odtokových poměrů levostranných přítoků Bělé v horní části povodí
květen 2006prohlížet
147.ADPAutor: Ing. Kateřina Wanieková
Rekonstrukce rybníku v Jabkenické oboře - Křinecký rybník
květen 2005prohlížet
148.ADPAutor: Ing. Renata Witosová
Studie protierozních opatření v povodí Křižanovického potoka
květen 2005prohlížet
149.ADPAutor: Ing. František Zmek
Studie odtokových poměrů Bělského potoka
duben 2006prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována