Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.
Identification number: 7905
University e-mail: pavla.kotaskova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Landscape Management (FFWT)

Contacts     
     
Final thesis
     Publications     Bodies
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Analysis of Wooden Constructions Utilization in Forest Management
Written by (author): Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.
Department: Department of Landscape Management (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová
Opponent 1:prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
Opponent 2:
Ing. Karel Zlatuška, CSc.
Opponent 3:
prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza využitelnosti dřevěných staveb v lesním hospodářství
Summary:
Práce zahrnuje systemizaci účelových staveb v lesním hospodářství, pro jejichž výstavbu je možné využít dřevo. Systemizace je provedena na základě explikace technických požadavků a technologických postupů. Dále je řešena použitelnost dřeva na objekty v lesním hospodářství určené pro pobyt lidí, výběr vhodné konstrukce pro nové stavby, ale i problematika stávajících dřevostaveb pro pobyt lidí, které jsou určeny k rekonstrukci. U těchto dřevostaveb je řešena mimo jiné závažná problematika dodatečného zateplení obvodového pláště, kde je sledováno, aby zlepšením jedné vlastnosti, zajišťující základní požadavky, nedošlo navrženou úpravou skladby obvodového pláště k neúměrnému navlhání dřeva v konstrukci, a tím k omezení nebo snížení funkční spolehlivosti stavby.
Key words:
zateplování , účelové stavby, dřevo, dřevěné konstrukce, rekonstrukce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review V. TlapákOpponent's review K. ZlatuškaOpponent's review J. Zezulák

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová.