Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Identifikační číslo: 7902
Univerzitní e-mail: martin.klimanek [at] mendelu.cz
 
Vedoucí ústavu - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
 
Externí školitel - Ústav informatiky (PEF)

     Výuka     Publikace     
Orgány
     Konference
     

Zvolená osoba byla nebo je členem následujících orgánů na MENDELU.

Stav
Orgán
Odkdy
Dokdy
Role
A
Vědecká rada (Institut celoživotního vzdělávání)
09.07.2019
člen
A
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
21.02.2019
předseda
A
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice21.02.2019
předseda
A
Výbor pro řízení rizik Mendelovy univerzity v Brně
01.12.2018
člen
AVědecká rada14.05.2018člen
A
01.03.2018
předseda
AVědecká rada (Agronomická fakulta)01.08.2016
člen
A
01.02.2014
člen
A
01.01.2011
předseda
A01.11.2010
člen
A
05.12.2007
člen
N
Komise rektora pro stravování studentů a zaměstnanců
14.09.2018
08.11.2018
předseda
N
Komise rektora pro sestavování rozvrhů Mendelovy univerzity v Brně
19.11.2014
27.07.2018
předseda
NKomise rektora pro mezinárodní vztahy Mendelovy univerzity v Brně
19.03.2014
10.04.2018
člen
N
Komise rektora pro informatiku Mendelovy univerzity v Brně
26.06.2017
01.02.2018
člen
N
Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně
01.09.2015
01.02.2018
předseda
NKomise rektora pro ediční a audiovizuální činnost01.03.201401.02.2018předseda
N
Komise rektora pro pedagogiku Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2014
01.02.2018
předseda
N
Vědecká rada
24.03.2014
31.01.2018
člen
N
Interní akreditační komise pro studijní programy Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2014
31.08.2015
předseda
N
Interní akreditační komise pro studijní programy Mendelovy univerzity v Brně
01.01.2012
31.01.2014
člen
N
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
01.03.201031.01.2014člen
N
Akademický senát (Lesnická a dřevařská fakulta)
01.11.2008
31.01.2014
člen
N
Disciplinární komise (Lesnická a dřevařská fakulta)
10.12.2008
30.09.2013
člen
N
Programová komise studijního programu (B-KRAJ Krajinářství)
21.06.2007
28.02.2011
předseda
N
Programová komise studijního programu (N-KI Krajinné inženýrství)21.06.200728.02.2011předseda

Legenda
A
aktivní členství
Nhistorické členství