Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Identifikačné číslo: 7902
Univerzitný e-mail: martin.klimanek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Koordinátor projektu - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Prorektor - Mendelova univerzita v Brně
Vedúci ústavu - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
 
Externí oponent - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Bc. Ing. Pavla Bortlová
Využití GIS v marketingu a návrh aplikace pro optimalizaci odbytu zboží v dřevařském sektoru
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petr Douda
Geoinformační aspekty dopravního zpřístupnění lesních porostů
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petr Douda
Využití digitálního modelu terénu v lesnictví
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. Martin Foltánek
Využití termovize na bezpilotních leteckých systémech pro monitoring zvěře v mysliveckém hospodaření
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Fusková
Digitální mapa Lesnického slavína na ŠLP Křtiny
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Hošek
Digitální tématické mapy Mongolska
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Vojtěch Hromek
Aplikace GIS pro predikci ohrožení ničivými přírodními pohromami (záplavy a povodně)
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vojtěch Hromek
Hydrologické modelování v prostředí GIS
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Přemysl Janata, Ph.D.
Vliv uživatelského nastavení GPS přijímačů na přesnost určení polohy v podmínkách lesních porostů
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Josef Janoušek, Ph.D.
Využití GPS pro harvestorové technologie v lesnictví
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Vít Kapitola
Návrh využití geoinformačních technologií pro aktualizaci \\hydrologických geodat a jejich analýzu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petr Košťál
Hodnocení a vliv změn ve využívání krajiny pomocí GIS
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petr Košťál
Výstavba integrované geodatabáze krajinného pokryvu Biosférické rezervace Dolní Morava
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Křehlík
Využití GPS při lokalizaci skalních objektů v CHKO Broumovsko
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jan Kříž
Analýza příbřežní vegetace metodami GIS a DPZ
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Kučera
Využití GIS pro dopravní zpřístupnění lesních porostů
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jan Kvaček
Analýza složek krajiny oblasti Lednicko-Valtického areálu v prostředí GIS
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Lacková
Spatial analysis of vascular plants diversity mapping in GIS
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Machala, Ph.D.
Design of Application for Assessing the Height of Trees in Forest Stands Based on Images from an Unmanned Aerial Vehicle
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
Geoinformační analýza poškození lesních porostů větrem
august 2009Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vojtěch Miklas
Evaluation of tree crown detection with various spatial resolutions of aerial images
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petr Müller
Návrh metodiky pro tvorbu digitální mapy porostních typů
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jiří Nedorost
Mapování a návrh managementu Rudických jezírek
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ondřej Nehyba
Mapování lesů v kontextu vývoje krajinného pokryvu Biosférické rezervace Dolní Morava
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Marie Palíková, Ph.D.
Využití geoinformačních technologií pro úpravu hospodaření v lesích v oblastech s erozními procesy
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Procházková
Mapování historického krajinného pokryvu ŠLP Masarykův les Křtiny
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Iryna Shuppe
Sjednocení evidence výzkumných ploch na ŠLP Křtiny pro webové mapové služby
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ondřej Skoupý, Ph.D.
Návrh zpracování dat DPZ pro sledování změn krajiny
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petr Suk, Ph.D.
Možnosti kvantifikace erozního ohrožení půdy v GIS Idrisi
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Petr Suk, Ph.D.
Možnosti využití GIS v problematice sněhových lavin
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Svoboda
Hydrologické analýzy v prostředí GIS
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavel Svoboda
Možnosti GPS mapování v lesních ekosystémech
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Synek, Ph.D.
Návrh využití GIS pro multikriteriální hodnocení šetrných přibližovacích technologií v lesnictví
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jana Šrahůlková
Analýza rekreačního využití příměstských lesů v prostředí GIS
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Štrbík
Mapové servery v lesnictví
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Martina Tekelová
Analýza přesnosti leteckého laserového skenování v lesních porostech
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. et Ing. Martina Tekelová
Analýza změn krajinného pokryvu v oblasti Piešťan pomocí GIS
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Martina Tekelová
Forest Mapping and Spatial Data Infrastructure in Europe
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Aleš Tippner
Návrh svobodného programu pro sémantickou segmentaci obrazových dat krajinného pokryvu
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jan Trochta, Ph.D.
Využití GIS pro analýzy zátěže životního prostředí liniovými dopravními stavbami
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Matej Žiak
Geodatabáze výzkumných ploch na ŠLP Křtiny pro webové mapové služby
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná