Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Identifikační číslo: 7902
Univerzitní e-mail: martin.klimanek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Koordinátor projektu - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Prorektor - Mendelova univerzita v Brně
Vedoucí ústavu - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
 
Externí oponent - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.NDisPAutor: Bc. Ing. Pavla Bortlová
Využití GIS v marketingu a návrh aplikace pro optimalizaci odbytu zboží v dřevařském sektoru
září 2011prohlížet
2.ADPAutor: Ing. Petr Douda
Geoinformační aspekty dopravního zpřístupnění lesních porostů
duben 2007prohlížet
3.ABPAutor: Ing. Petr Douda
Využití digitálního modelu terénu v lesnictví
duben 2005prohlížet
4.NDisPAutor: Mgr. Martin Foltánek
Využití termovize na bezpilotních leteckých systémech pro monitoring zvěře v mysliveckém hospodaření
září 2018prohlížet
5.ABPAutor: Ing. Andrea Fusková
Digitální mapa Lesnického slavína na ŠLP Křtiny
duben 2006prohlížet
6.ABPAutor: Ing. Lukáš Hošek
Digitální tématické mapy Mongolska
duben 2007prohlížet
7.NDisPAutor: Ing. Vojtěch Hromek
Aplikace GIS pro predikci ohrožení ničivými přírodními pohromami (záplavy a povodně)
září 2013prohlížet
8.ADPAutor: Ing. Vojtěch Hromek
Hydrologické modelování v prostředí GIS
duben 2010prohlížet
9.ADisPAutor: Ing. Přemysl Janata, Ph.D.
Vliv uživatelského nastavení GPS přijímačů na přesnost určení polohy v podmínkách lesních porostů
září 2010prohlížet
10.ADPAutor: Ing. Josef Janoušek, Ph.D.
Využití GPS pro harvestorové technologie v lesnictví
duben 2008prohlížet
11.NBPAutor: Vít Kapitola
Návrh využití geoinformačních technologií pro aktualizaci \\hydrologických geodat a jejich analýzu
duben 2014prohlížet
12.ADPAutor: Ing. Petr Košťál
Hodnocení a vliv změn ve využívání krajiny pomocí GIS
duben 2011prohlížet
13.ABPAutor: Ing. Petr Košťál
Výstavba integrované geodatabáze krajinného pokryvu Biosférické rezervace Dolní Morava
duben 2009prohlížet
14.ABPAutor: Bc. Tomáš Křehlík
Využití GPS při lokalizaci skalních objektů v CHKO Broumovsko
duben 2007prohlížet
15.ABPAutor: Bc. Jan Kříž
Analýza příbřežní vegetace metodami GIS a DPZ
duben 2007prohlížet
16.ABPAutor: Ing. Tomáš Kučera
Využití GIS pro dopravní zpřístupnění lesních porostů
duben 2010prohlížet
17.ABPAutor: Ing. Jan Kvaček
Analýza složek krajiny oblasti Lednicko-Valtického areálu v prostředí GIS
duben 2007prohlížet
18.ADPAutor: Ing. Barbora Lacková
Spatial analysis of vascular plants diversity mapping in GIS
duben 2013prohlížet
19.ADisPAutor: Ing. Martin Machala, Ph.D.
Design of Application for Assessing the Height of Trees in Forest Stands Based on Images from an Unmanned Aerial Vehicle
květen 2014prohlížet
20.ADisPAutor: Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
Geoinformační analýza poškození lesních porostů větrem
srpen 2009prohlížet
21.ADPAutor: Ing. Vojtěch Miklas
Evaluation of tree crown detection with various spatial resolutions of aerial images
duben 2015prohlížet
22.ABPAutor: Ing. Petr Müller
Návrh metodiky pro tvorbu digitální mapy porostních typů
duben 2005prohlížet
23.ADPAutor: Ing. Jiří Nedorost
Mapování a návrh managementu Rudických jezírek
duben 2014prohlížet
24.ABPAutor: Bc. Ondřej Nehyba
Mapování lesů v kontextu vývoje krajinného pokryvu Biosférické rezervace Dolní Morava
duben 2013prohlížet
25.ADisPAutor: Ing. Marie Palíková, Ph.D.
Využití geoinformačních technologií pro úpravu hospodaření v lesích v oblastech s erozními procesy
září 2012prohlížet
26.ABPAutor: Ing. Andrea Procházková
Mapování historického krajinného pokryvu ŠLP Masarykův les Křtiny
duben 2014prohlížet
27.RBPAutor: Iryna Shuppe
Sjednocení evidence výzkumných ploch na ŠLP Křtiny pro webové mapové služby
duben 2018prohlížet
28.ADisPAutor: Ing. Ondřej Skoupý, Ph.D.
Návrh zpracování dat DPZ pro sledování změn krajiny
září 2012prohlížet
29.ADPAutor: Ing. Petr Suk, Ph.D.
Možnosti kvantifikace erozního ohrožení půdy v GIS Idrisi
duben 2005prohlížet
30.ADisPAutor: Ing. Petr Suk, Ph.D.
Možnosti využití GIS v problematice sněhových lavin
září 2011prohlížet
31.ADPAutor: Ing. Pavel Svoboda
Hydrologické analýzy v prostředí GIS
duben 2008prohlížet
32.ABPAutor: Ing. Pavel Svoboda
Možnosti GPS mapování v lesních ekosystémech
duben 2006prohlížet
33.ADisPAutor: Ing. Michal Synek, Ph.D.
Návrh využití GIS pro multikriteriální hodnocení šetrných přibližovacích technologií v lesnictví
květen 2011prohlížet
34.NBPAutor: Jana Šrahůlková
Analýza rekreačního využití příměstských lesů v prostředí GIS
duben 2009prohlížet
35.ADPAutor: Ing. Jakub Štrbík
Mapové servery v lesnictví
duben 2005prohlížet
36.ADPAutor: Ing. et Ing. Martina Tekelová
Analýza přesnosti leteckého laserového skenování v lesních porostech
duben 2012prohlížet
37.ABPAutor: Ing. et Ing. Martina Tekelová
Analýza změn krajinného pokryvu v oblasti Piešťan pomocí GIS
duben 2008prohlížet
38.ADPAutor: Ing. et Ing. Martina Tekelová
Forest Mapping and Spatial Data Infrastructure in Europe
duben 2012prohlížet
39.NDisPAutor: Ing. Aleš Tippner
Návrh svobodného programu pro sémantickou segmentaci obrazových dat krajinného pokryvu
duben 2010prohlížet
40.ABPAutor: Ing. Jan Trochta, Ph.D.
Využití GIS pro analýzy zátěže životního prostředí liniovými dopravními stavbami
duben 2008prohlížet
41.ADisPAutor: Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz
květen 2012prohlížet
42.NBPAutor: Bc. Matej Žiak
Geodatabáze výzkumných ploch na ŠLP Křtiny pro webové mapové služby
duben 2015prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována