Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Pavel Nevrkla
Identifikačné číslo: 7862
Univerzitný e-mail: pavel.nevrkla [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - asistent - Ústav techniky (LDF)

Kontakty     
     
Záverečná práca     
Publikácie
     Konferencie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ABRAMUSZKINOVÁ PAVLÍKOVÁ, E. -- BADAL, T. -- FIĽO, P. -- KLEPÁRNÍK, J. -- NERUDA, J. -- NEVRKLA, P. -- PETRÁŠOVÁ, L. -- SUCHOMEL, J. -- ULRICH, R. -- VEVERKA, T. -- ZEMÁNEK, T. Ústav techniky - Historie a současnost.2019.

Originálny názov: Ústav techniky - Historie a současnost
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav techniky
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia: 2019
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Publikace je vydána při příležitosti stého výročí založení Ústavu techniky, který je součástí Mendelovy univerzity a její Lesnické a dřevařské fakulty. Publikace předkládá přehlednou informaci o historii a současnosti Ústavu techniky. Ústav je v současnosti jedním z klíčových pracovišť Lesnické a dřevařské fakulty a jeho historie sahá až k samým počátkům existence fakulty a celé Mendelovy univerzity, neboť již ve studijním roce 1919/1920 byl zřízen Ústav těžby lesní, vedený docentem Karlem Anderlem. Od roku 1923 byl vedoucím ústavu prof. Ing. Josef Opletal. Ing. Gustav Artner se stal r. 1927 docentem pro obor obchodní nauka lesnická a v roce 1936 převzal vedení Ústavu lesní těžby. Po obnovení výuky na českých vysokých školách v roce 1945 byl Ústav lesní těžby rozšířen o dřevařský obor a vznikla Katedra lesního a dřevařského průmyslu. V roce 1964 byly rozdělením tehdejší Katedry užitkování lesa, technologie a mechanizace vytvořeny dvě samostatné katedry: Katedra lesnické mechanizace a automatizace a Katedra lesní těžby a zpracování dřeva. Po následující tři desetiletí pracovaly obě katedry odděleně. Na Katedře mechanizace se v jejím vedení postupně vystřídali prof. Ing. Vsevolod Petříček, DrSc., doc. Ing. Zdeněk Černý, CSc. a prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc. Katedra lesní těžby byla vedena nejprve prof. Ing. Květoněm Čermákem, dále prof. Ing. Jaroslavem Dejmalem, DrSc., prof. Ing. Otakarem Slámou, DrSc., prof. Ing. Vladimírem Simanovem, CSc. a prof. Ing. Jiřím Petrem, CSc. K 1. lednu 1996 vznikl Ústav lesnické a dřevařské techniky sloučením kateder lesní těžby a mechanizace. Jeho vedoucím se stal doc. Ing. Alois Skoupý, CSc. V roce 2000 se stal vedoucím ústavu doc. Ing. Miroslav Roušek, CSc., kterého ve funkci vystřídal v roce 2004 opět doc. Ing. Alois Skoupý, CSc. V roce 2007 byl vedením ústavu pověřen prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc., který ústav vede dosud. V roce 2017 byl název ústavu změněn na Ústav techniky. V současnosti je Ústav techniky moderním pedagogicko-vědeckým pracovištěm, dobře vybaveným personálně i materiálně a zajišťujícím výuku řady odborných předmětů nejen pro studenty LDF. Jeho kolektiv je tvořen 11 akademickými i neakademickými pracovníky. Ročně zde obhájí svoje závěrečné práce ca 20 studentů pod vedením školitelů z tohoto ústavu. Bohatá Je rovněž vědeckovýzkumná a z ní plynoucí tvůrčí činnost ústavu, který přitom úzce spolupracuje jak s vědecko-výzkumnou sférou, tak i s provozní praxí.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
Uplatnenie na projektoch:
Vyvážecí traktorová souprava pro dopravu dříví s hybridním pohonem podvozku (uplatnenie: RIV)
Poznámka:
Publikace s názvem Ústav techniky - Historie a současnost byla vydaná Mendelovou univerzitou v Brně.
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena:
02.12.2019 14:14 (Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

123
4
5
        
1
2
345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -