Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Pavel Nevrkla
Identifikační číslo: 7862
Univerzitní e-mail: pavel.nevrkla [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - asistent - Ústav techniky (LDF)
 
P0821D270001  Technika a technologie lesnických procesů D-TTLP
LDF D-TTLP komb [roč 1]
Doktorský typ studia, kombinovaná forma
1. ročník

Kontakty
     
     Závěrečná práce     
Publikace
     
Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ABRAMUSZKINOVÁ PAVLÍKOVÁ, E. -- BADAL, T. -- FIĽO, P. -- KLEPÁRNÍK, J. -- NERUDA, J. -- NEVRKLA, P. -- PETRÁŠOVÁ, L. -- SUCHOMEL, J. -- ULRICH, R. -- VEVERKA, T. -- ZEMÁNEK, T. Ústav techniky - Historie a současnost.2019.

Originální název:
Ústav techniky - Historie a současnost
Anglický název:
Autor:
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.
Ing. Tomáš Badal, PhD.
PhDr. Petr Fiľo, Ph.D.
Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D.
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Ing. Pavel Nevrkla
Lenka Petrášová
doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc.
prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Tomáš Veverka
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav techniky
Druh publikace:
ostatní
Rok uplatnění:
2019
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Publikace je vydána při příležitosti stého výročí založení Ústavu techniky, který je součástí Mendelovy univerzity a její Lesnické a dřevařské fakulty. Publikace předkládá přehlednou informaci o historii a současnosti Ústavu techniky. Ústav je v současnosti jedním z klíčových pracovišť Lesnické a dřevařské fakulty a jeho historie sahá až k samým počátkům existence fakulty a celé Mendelovy univerzity, neboť již ve studijním roce 1919/1920 byl zřízen Ústav těžby lesní, vedený docentem Karlem Anderlem. Od roku 1923 byl vedoucím ústavu prof. Ing. Josef Opletal. Ing. Gustav Artner se stal r. 1927 docentem pro obor obchodní nauka lesnická a v roce 1936 převzal vedení Ústavu lesní těžby. Po obnovení výuky na českých vysokých školách v roce 1945 byl Ústav lesní těžby rozšířen o dřevařský obor a vznikla Katedra lesního a dřevařského průmyslu. V roce 1964 byly rozdělením tehdejší Katedry užitkování lesa, technologie a mechanizace vytvořeny dvě samostatné katedry: Katedra lesnické mechanizace a automatizace a Katedra lesní těžby a zpracování dřeva. Po následující tři desetiletí pracovaly obě katedry odděleně. Na Katedře mechanizace se v jejím vedení postupně vystřídali prof. Ing. Vsevolod Petříček, DrSc., doc. Ing. Zdeněk Černý, CSc. a prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc. Katedra lesní těžby byla vedena nejprve prof. Ing. Květoněm Čermákem, dále prof. Ing. Jaroslavem Dejmalem, DrSc., prof. Ing. Otakarem Slámou, DrSc., prof. Ing. Vladimírem Simanovem, CSc. a prof. Ing. Jiřím Petrem, CSc. K 1. lednu 1996 vznikl Ústav lesnické a dřevařské techniky sloučením kateder lesní těžby a mechanizace. Jeho vedoucím se stal doc. Ing. Alois Skoupý, CSc. V roce 2000 se stal vedoucím ústavu doc. Ing. Miroslav Roušek, CSc., kterého ve funkci vystřídal v roce 2004 opět doc. Ing. Alois Skoupý, CSc. V roce 2007 byl vedením ústavu pověřen prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc., který ústav vede dosud. V roce 2017 byl název ústavu změněn na Ústav techniky. V současnosti je Ústav techniky moderním pedagogicko-vědeckým pracovištěm, dobře vybaveným personálně i materiálně a zajišťujícím výuku řady odborných předmětů nejen pro studenty LDF. Jeho kolektiv je tvořen 11 akademickými i neakademickými pracovníky. Ročně zde obhájí svoje závěrečné práce ca 20 studentů pod vedením školitelů z tohoto ústavu. Bohatá Je rovněž vědeckovýzkumná a z ní plynoucí tvůrčí činnost ústavu, který přitom úzce spolupracuje jak s vědecko-výzkumnou sférou, tak i s provozní praxí.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech:
Vyvážecí traktorová souprava pro dopravu dříví s hybridním pohonem podvozku (uplatnění: RIV)
Poznámka:
Publikace s názvem Ústav techniky - Historie a současnost byla vydaná Mendelovou univerzitou v Brně.
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 02.12.2019 14:14 (Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1234
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
45
        
1
2
3
45
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -