Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Barbora Pitnerová
Identification number: 7636
University e-mail: 7636 [at] node.mendelu.cz
 
N 41 03  Animal Breeding (AF)
Master continuing type of study, full-time form
Animal Breeding, study successfully completed

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Aggressive behaviour of dogs
Written by (author): Ing. Barbora Pitnerová
Department: Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Petr Řezáč, CSc.
Opponent:Ing. Roman Zajíček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Agresivní chování psů
Summary:Obsahem bakalářské práce je shrnutí dosavadních poznatků o agresivním chování psů. Jsou zde popsány různé druhy agresivního chování, jejich příčiny a možné důsledky. Zabývá se agresí namířenou vůči lidem, cizím psům i psům žijícím společně v jedné domácnosti. Věnuje se také faktorům podporujícím agresivní chování a srovnání agresivního chování u psa a vlka. V práci jsou rovněž uvedeny poznatky o možnostech chovatelů při řešení agresivního chování psů.
Key words:agresivní chování psů, agrese vůči lidem, agresi podporující faktory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review