Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marie Klaclová
Identification number: 7617
University e-mail: 7617 [at] node.mendelu.cz
 
N 41 03  Animal Breeding (AF)
Master continuing type of study, full-time form
Animal Breeding, study successfully completed

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Principles of care of extremity of horses
Written by (author): Ing. Marie Klaclová
Department: Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Opponent:doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zásady péče o končetiny koní
Summary:Bakalářská práce na téma ,,Zásady péče o končetiny koní" je pojata jako literární rešerše. Jejím cílem je vytvořit ucelený přehled o problematice péče o končetiny koní zpracováním literárních zdrojů a popsat zásady a základy správné péče nejen o kopyta, ale o celé končetiny koní, aby bylo dosaženo jejich trvalého zdraví. V práci jsou popsány vlivy, které působí na udržení zdraví končetin. Z vnitřních vlivů jsou to dědičné dispozice, které se dají člověkem ovlivnit prostřednictvím správné plemenářské práce. K vnějším vlivům patří výživa, technologie chovu a odchovu, výcvik koní, péče o kopyta i ostatní části končetin. Ve výživě je potřeba koni dodat všechny důležité látky ve vybalancovaném množství. Správná technologie odchovu a chovu zajišťuje koni psychickou pohodu a tím působí i na jeho zdraví, včetně zdraví končetin. Špatným výcvikem může dojít ke zranění končetin, proto je důležité vědět, jak koně trénovat. Současně je nutné starat se o končetiny koní průběžně a s náležitou péčí.
Key words:končetina, péče, kůň, kopyto

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review