Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Matúš Sendecký, Ph.D.
Identification number: 75737
 
Výzkumník projektu II - Department of Silviculture (FFWT)

     Lesson
     
Publications     Conferences
     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Type of result
Year
Details
1.
Cluster planting in TFE Křtiny - knowledge, experience and recommendation
Martiník, Antonín -- Sendecký, Matúš
Cluster planting in TFE Křtiny - knowledge, experience and recommendation. In Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe: Book of Abstracts. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2020, p. 49. ISBN 0-000-00000-0.
abstract of an article in anthology
2020
Details
2.Influence of site conditions and stand structure on basic density of stemwood of silver birch (Betula pendula Roth.)
Hauserová, Eliška -- Vavrčík, Hanuš -- Sendecký, Matúš -- Martiník, Antonín
Influence of site conditions and stand structure on basic density of stemwood of silver birch (Betula pendula Roth.). In SilvaNet – WoodNet 2018: Proceedings Abstracts of Student Scientific Conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 41--42. ISBN 978-80-7509-593-0.
abstract of an article in anthology
2018
Details
3.Péče a výchova mladých porostů s třešní ptačí - zkušenosti a doporučení z nižších oblastí jižní Moravy
Sendecký, Matúš -- Žalek, Mikuláš -- Sklenářová, Monika -- Březina, Ivo -- Martiník, Antonín
Péče a výchova mladých porostů s třešní ptačí - zkušenosti a doporučení z nižších oblastí jižní Moravy. In Proceedings of Central European Silviculture . 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 221--229. ISBN 978-80-7509-669-2.
article in proceedings
2019Details
4.Postupná výchova v přehoustlých mladých březových porostech vzniklých po odumření alochtonních porostů smrku ztepilého
Martiník, Antonín -- Sendecký, Matúš
Postupná výchova v přehoustlých mladých březových porostech vzniklých po odumření alochtonních porostů smrku ztepilého. In Proceedings of Central European Silviculture . 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 155--161. ISBN 978-80-7509-669-2.
article in proceedings
2019
Details
5.Předpoklady hodnotové produkce břízy bělokoré v sukcesních porostech na severní Moravě
Martiník, Antonín -- Sendecký, Matúš -- Krejza, Jan -- Adamec, Zdeněk
Předpoklady hodnotové produkce břízy bělokoré v sukcesních porostech na severní Moravě. Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research. 2018. v. 63, no. 3, p. 165--172. ISSN 0322-9688. URL: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/531.pdf
article in a professional periodical2018Details
6.
Survival and early growth of silver fir and pioneer species on two sites in nurse crop regeneration systems in the Czech Republic
Martiník, Antonín -- Sendecký, Matúš -- Urban, Josef
Survival and early growth of silver fir and pioneer species on two sites in nurse crop regeneration systems in the Czech Republic. Dendrobiology. 2018. v. 80, no. 5 November, p. 81--90. ISSN 1641-1307. URL: http://www.idpan.poznan.pl/images/stories/dendrobiology/vol80/denbio.080.008.pdf
article in a professional periodical2018
Details
7.
Vliv stanovištních podmínek na odrůstání výsadeb dřevin pionýrských
Martiník, Antonín -- Sendecký, Matúš
Vliv stanovištních podmínek na odrůstání výsadeb dřevin pionýrských. In Proceedings of Central European Silviculture . Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2018, p. 78--86. ISBN 978-80-213-2866-2.
article in proceedings
2018
Details
8.
Vliv úpravy struktury přípravného porostu na vodní režim a růst vysázené jedle bělokoré v srážkově chudém období
Matoušková, Marie -- Martiník, Antonín -- Sendecký, Matúš -- Urban, Josef
Vliv úpravy struktury přípravného porostu na vodní režim a růst vysázené jedle bělokoré v srážkově chudém období. In Proceedings of Central European Silviculture . 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 147--154. ISBN 978-80-7509-669-2.
article in proceedings
2019
Details
9.
Water Stress Jeopardizes Artificial Regeneration of a Silver Fir under the Nurse Crops
Matoušková, Marie -- Urban, Josef -- Sendecký, Matúš -- Martiník, Antonín
Water Stress Jeopardizes Artificial Regeneration of a Silver Fir under the Nurse Crops. In SilvaNet – WoodNet 2019: Proceedings Abstracts of Student Scientific Conference . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 52--53. ISBN 978-80-7509-694-4.
abstract of an article in anthology
2019
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.