Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Identification number: 75713
University e-mail: petr.adamec [at] mendelu.cz
 

Contacts     Lesson     Projects     
Publications
     
Bodies
     
     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Type of result
YearDetails
1.
Evaluace poradenských služeb na veřejné vysoké škole
Adamec, Petr -- Janderková, Dita
Evaluace poradenských služeb na veřejné vysoké škole. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2020. v. 4, no. 1, p. 64--80. ISSN 2570-7612.
article in a professional periodical
2020Details
2.
Evaluation processes at the university of the third age
Adamec, Petr -- Strmisková, Marcela
Evaluační procesy na univerzitě třetího věku. In: Otázky evaluace výuky na vysokých školách. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. p. 155--172. ISBN 978-80-7599-024-2.
chapter in a book
2018
Details
3.
(Ne)využívání e-learningových nástrojů při realizaci programů celoživotního vzdělávání na veřejné vysoké škole
Adamec, Petr
(Ne)využívání e-learningových nástrojů při realizaci programů celoživotního vzdělávání na veřejné vysoké škole. In Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence: sborník z 8. mezinárodní vědecké konference. Praha: Česká andragogická společnost, 2019, p. 129--137. ISBN 978-80-906894-4-2.
article in proceedings2019
Details
4.
Potenciál participace seniorů na komunitním plánování sociálních služeb
Strmisková, Marcela -- Adamec, Petr -- Čech, Tomáš
Potenciál participace seniorů na komunitním plánování sociálních služeb. In: Preparation to Ageing and Old Age. Czech-Polish-Slovak Studies in Andragogy and Social Gerontology, 10. Krakov: Uniwersytet Pedagogiczny, 2019. p. 289--312. ISBN 978-83-953737-2-5.
chapter in a book
2019
Details
5.Proceedings of international conference ICOLLE 2019 - Sustainability in Education: Past, Present and Future
Adamec, Petr -- Šimáně, Michal -- Kovářová, Eliška
Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 264 p. ISBN 978-80-7509-702-6.
conference proceedings
2020
Details
6.
Satisfaction with the university work environment in the context of HR Award
Adamec, Petr
Satisfaction with the university work environment in the context of HR Award. In Vzdělávání dospělých 2019 - v kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu: sborník z 9. mezinárodní vědecké konference. Praha: Česká andragogická společnost, 2020, p. 125--132. ISBN 978-80-906894-8-0.
article in proceedings2020Details
7.
Theory and Practice of Quality Management in Lifelong Learning at A Public University
Adamec, Petr
Teorie a praxe řízení kvality v celoživotním vzdělávání na veřejné vysoké škole. Lifelong learning = celoživotní vzdělávání. 2018. v. 8, no. 2, p. 49--73. ISSN 1804-526X. URL: http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1802/lll1802_web_studie3.pdf
article in a professional periodical
2018Details
8.
Vztah a motivace učitelů odborných předmětů k dalšímu vzdělávání
Adamec, Petr
Vztah a motivace učitelů odborných předmětů k dalšímu vzdělávání. Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. 2019. v. 69, no. 2, p. 165--184. ISSN 0031-3815.
article in a professional periodical
2019
Details
9.XI. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost
Adamec, Petr -- Šimáně, Michal -- Horáčková, Marie
XI. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. 17. 9. 2019 - 18. 9. 2019, Brno (CZ). URL: https://www.icolleconference.cz/
holding a conference
2019
Details
10.
XII. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2020 - Úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století
Adamec, Petr -- Šimáně, Michal -- Horáčková, Marie
XII. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2020 - Úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století. 9. 9. 2020, Brno (CZ). URL: https://www.icolleconference.cz/
holding a conference
2020Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.