Persons at MENDELUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Škubalová
Identification number: 75511
University e-mail: zuzana.skubalova [at] mendelu.cz
 

Contacts
     
Final thesis
     Publications     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Molecular basis of cytotoxicity of advanced nanomaterials
Written by (author):
Department:
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
Thesis supervisor:
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Opponent 1:doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
Opponent 2:
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Opponent 3:
doc. RNDr. Miroslav Fojta, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Molekulární podstata cytotoxicity pokročilých nanomateriálů
Summary:Šíře využití nanomateriálů dosahuje dnes takových rozměrů, že je zcela nezbytné věnovat se osudu nanočástic v těle při jejich téměř každodenním používání. A abychom pochopili podstatu jejich působení, je zcela nezbytné sledovat jejich účinky na molekulárně chemické úrovni. Velmi slibným oborem rozvoje nanomateriálů je nano-medicína, která by mohla být klíčem k vyléčení některých fatálních chorob dnešní doby. Předložená práce je studiem nanočástic od jejich nejjednodušší formy anorganických, běžně využívaných nanočástic až po pokročilejší formu organických nanočástic určených pro využití v medicíně. Práce je soustředěna jak na pozitivní aspekty cytotoxicity nanomateriálů, konkrétně jejich využití v nanomedicíně, tak také na negativa spojená s využíváním nanočástic v běžném životě.
Key words:
cytotoxicita, nanomedicína, nanomateriály

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

posudek oponenta
Final thesisSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

upozornění
If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D..