Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Zuzana Škubalová
Identifikační číslo: 75511
 
Výzkumník projektu II - Ústav chemie a biochemie (AF)

Kontakty
     
Závěrečná práce
     
Publikace
     
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:
Molekulární podstata cytotoxicity pokročilých nanomateriálů
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent 1:
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
Oponent 2:prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Oponent 3:
doc. RNDr. Miroslav Fojta, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Molekulární podstata cytotoxicity pokročilých nanomateriálů
Abstrakt:
Šíře využití nanomateriálů dosahuje dnes takových rozměrů, že je zcela nezbytné věnovat se osudu nanočástic v těle při jejich téměř každodenním používání. A abychom pochopili podstatu jejich působení, je zcela nezbytné sledovat jejich účinky na molekulárně chemické úrovni. Velmi slibným oborem rozvoje nanomateriálů je nano-medicína, která by mohla být klíčem k vyléčení některých fatálních chorob dnešní doby. Předložená práce je studiem nanočástic od jejich nejjednodušší formy anorganických, běžně využívaných nanočástic až po pokročilejší formu organických nanočástic určených pro využití v medicíně. Práce je soustředěna jak na pozitivní aspekty cytotoxicity nanomateriálů, konkrétně jejich využití v nanomedicíně, tak také na negativa spojená s využíváním nanočástic v běžném životě.
Klíčová slova:
cytotoxicita, nanomedicína, nanomateriály

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D..