Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Ludmila Floková
Identification number: 75298
 
Academic staff - assistant - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
 
P 39 29  Applied Geoinformatics D-AGI
FFWT D-AGI pres [interrupted]
Doctor type of study, full-time form
interrupted study

Contacts
     
     
     
Publications
     
     

The following list contains all information available to the publication.

RUDA, A. -- NEZDAŘILOVÁ, E. -- BERANOVÁ, T. -- FLOKOVÁ, L. Přístupy pro podporu rozhodování v národních strategických dokumentech států V4+2. In Region in the development of society 2019: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 331--340. ISBN 978-80-7509-709-5.

Original name:
Přístupy pro podporu rozhodování v národních strategických dokumentech států V4+2
English name:
Written by (author):
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Ing. Eva Nezdařilová, DiS.
Ing. Tereza Beranová, DiS.
Mgr. Ludmila Floková
Department:
Department of Environmentalistics and Natural Resources
Kind of publication:
article in proceedings
Collection:
Region in the development of society 2019: Proceedings of the international scientific conference
Nature of article:
paper
Part number:
Starting page:
331
Up to page: 340
Number of pages:
10
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language:
Czech
Description in original language:
Národní strategické dokumenty (národní strategie) států V4+2 jsou syntetizujícím dokumentem určujícím směřování regionálního rozvoje každého státu. Jejich struktura i metodika není striktně daná, avšak se lze domnívat, že plně korespondují s požadavky nadnárodních plánovacích dokumentů těch organizací a seskupení, jejichž jsou členy. Z toho důvodu by strategické cíle měly být založeny na základě použití metod pro podporu rozhodování. Příspěvek si proto klade za cíl identifikovat obsahovou strukturu národních strategií států V4+2 s cílem determinovat a porovnat použité rozhodovací přístupy. Za tímto účelem byla za každý stát vybrána jedna národní strategie regionálního rozvoje a s využitím metody obsahové analýzy byl identifikován obsahový rámec pro následující identifikaci a komparaci rozhodovacích přístupů (metod). V rámci obsahové analýzy byla využita metoda kódování doplněná kvalitativní komparací zjištěných informací. Počáteční předpoklad o aplikaci metod pro podporu rozhodování nebyl zcela vyvrácen. V případě národní strategie České republiky bylo zjištěno použití multikriteriálního hodnocení, Slovensko, Maďarsko a Bulharsko využilo kompozitních indikátorů, Rumunsko a Polsko použily pouze deskripci kvantitativních ukazatelů. Svými přístupy se jednotlivé národní strategie odlišují, zejména s ohledem na provázání zdrojů svých dat s tematickými analytickými dokumenty.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2019
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by: Mgr. Kamila Zoufalá
Last change:
02/28/2020 13:27 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Evaluation of publication:

1
2
3
45
        
1
23
4
5
bad
 
good        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
34
5
        
1
23
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Region in the development of society 2019: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-709-5.

Original name:
Region in the development of society 2019: Proceedings of the international scientific conference
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-7509-709-5
Publisher:
Mendelova univerzita v Brně
Place of publishing:
Brno
Form of publication:
electronic version (online)
Issue and volume number:
Year of publication:
2019
Issue number:
1
Number of pages:
Entry:
Region in the development of society 2019
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by:
Mgr. Kamila Zoufalá
Last change:
02/28/2020 07:50 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Evaluation of publication:

1
2
345
        
1
2
3
4
5
bad
 
good        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -
12
3
4
5
        
1
2
3
45
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Region in the development of society 2019. 2019, Brno.

Original name: Region in the development of society 2019
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication:
holding a conference
Venue:
Brno
Organizer:
Country:
Time scope of event:
European event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year :
2019
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Mgr. Kamila Zoufalá
Last change:
02/28/2020 07:50 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -