Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Rejžek, Ph.D.
Identification number: 7452
University e-mail: martin.rejzek [at] mendelu.cz
 
Researcher - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

Contacts     Final thesis     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Experimental verification of the possibility of using direct sowing of selected tree species for the recultivation soil affected by erosion - germination and initial growth of trees in Hurufi Shamen, Ethiopia
Written by (author): Ing. Anetta Mejzlíková
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Martin Rejžek, Ph.D.
Opponent:Ing. Petr Vaněk, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Experimentální ověření možnosti použití přímého výsevu vybraných druhů dřevin pro rekultivaci erozí postižených půd – klíčení a počáteční růst dřevin v lokalitě Hurufa Shamena, Etiopie.
Summary:Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit a identifikovat druhy, které jsou schopné vyklíčit a přežít stresové období sucha na erozí postižené lokalitě v centrální Etiopii. V řešení otázky rekultivace erozí degradované půdy bylo použito metody přímého výsevu devíti vybraných zástupců dřevin čeledě Fabaceae. Podstatou experimentu bylo zhodnocení úspěšnosti uchycení a růstu jednotlivých druhů dřevin. Provedeným experimentem bylo zjištěno, že nejvhodnějšími dřevinami pro rekultivaci přímým výsevem ve střední Etiopii jsou Acacia tortilis s provedenou předosevní přípravou semen, Sesbania bispinosa s předosevní přípravou i bez přípravy a Acacia saligna s předosevní přípravou. Při rekultivačních projektech je možné na zjištěné informace dále navázat.
Key words:degradovaná půda, Etiopie, přímý výsev, rekultivace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review