Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Rejžek, Ph.D.
Identification number: 7452
University e-mail: martin.rejzek [at] mendelu.cz
 
Researcher - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

Contacts     Final thesis     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The dynamics of seed germination of selected tree species in relation to changes in soil moisture and temperature on the Hurufi Shamen experimental plot in Ethiopia
Written by (author): Ing. Marek Veselský
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Martin Rejžek, Ph.D.
Opponent:Ing. Petr Vaněk, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Dynamika klíčení semen vybraných druhů dřevin ve vztahu k průběhu půdní vlhkosti a teploty na experimentální ploše v lokalitě Hurufa Shamena v Etiopii.
Summary:Cílem práce bylo porovnat úspěšnost klíčení a přežití vybraných druhů dřevin s průběhem půdní vlhkosti a teploty. Na experimentální ploše v Hurufa Shamena v Etiopii bylo použito 20 druhů dřevin (původních i nepůvodních) za účelem nalezení druhů, které jsou vůči suchu tolerantní a které náchylné. Práce obsahuje zhodnocení úspěšnosti přežití jednotlivých druhů dřevin. Na základě získaných informací bylo zjištěno, že jako perspektivní dřeviny se jeví Acacia saligna s předosevní přípravou a Dodonaea viscosa. Tyto dřeviny jsou schopné přežít na degradovaných půdách a mohou být použity při rekultivaci přímým výsevem v oblastech s podobnými přírodními podmínkami, jako jsou v oblasti umístění experimentální plochy. Naopak nejhůře dopadly druhy Juniperus procera a Pinus patula.
Key words:degradované půdy, dřeviny, eroze, přímý výsev, vodní potenciál, Etiopie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review