Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Rejžek, Ph.D.
Identification number: 7452
University e-mail: martin.rejzek [at] mendelu.cz
 
Researcher - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

Contacts     Final thesis     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Experimental verification of the possibility of using direct seeding of selected tree species for recultivation of soils affected by erosion – germination and initial growth of trees in Hurufi Shamen, Ethiopia
Written by (author): Ing. Barbora Buchtová
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Martin Rejžek, Ph.D.
Opponent:Ing. et Ing. Pavel Bednář, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Experimentální ověření možnosti použití přímého výsevu vybraných druhů dřevin pro rekultivaci erozí postižených půd – klíčení a počáteční růst dřevin v lokalitě Hurufa Shamena, Etiopie.
Summary:V bakalářské práci se zabývám problematikou klíčení semen na experimentálních plochách ve vesnici Hurufa Shamena v Etiopii. V rozsáhlých oblastech zde došlo k degradaci vegetace vykácením stromů i keřů, rovněž bylinný porost byl narušen pastvou dobytka a v současnosti je zde problém s erozí půdy, která je splavována silnými dešti ve vlhkém období roku. Důsledkem je vznik ploch bez jakékoliv vegetace a vznik hlubokých erozních rýh. Zalesnění takových ploch je problematické a v současné době se provádí pomocí sazenic, které byly předpěstovány ve školkách. Pěstování sazenic ve školkách představuje další náklady, které by bylo možné eliminovat, pokud by byl k zalesnění použit přímý výsev semen na postižené lokality. Z tohoto důvodu byly založeny naše experimentální plochy, abychom vytipovali dřeviny, které jsou schopné v daných podmínkách bez pomoci vyklíčit a dále růst a mohly by tak být použity pro zalesňování přímým výsevem.
Key words:degradace, přímý výsev, vytipování dřevin, půdní eroze, problematika klíčení semen

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review