Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Michal Vodák
Identifikační číslo: 73800
Univerzitní e-mail: michal.vodak [at] mendelu.cz
 
 
N0722A160001  Technologie a management zpracování dřeva N-TMZD
LDF N-TMZD prez [sem 1, roč 1]
Magisterský navazující typ studia, prezenční forma
1. ročník / 1. semestr studia
Studijní skupina číslo: 1

Kontakty
     
Závěrečná práce     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Vliv úpravy hygroskopicity rezonančního dřeva smrku na jeho fyzikální vlastnosti
Autor: Michal Vodák
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Oponent:
Ing. Tadeáš Doskočil
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv úpravy hygroskopicity rezonančního dřeva smrku na jeho fyzikální vlastnosti
Abstrakt:
Vzorky byly testovány ve dvou vlhkostních stavech, které simulují různá prostředí, jimž mohou být hudební nástroje vystaveny. V první fázi byly vzorky o rozměrech 450  43  12 mm (L×R×T) umístěny v klimatizované místnosti, kde byly vystaveny podmínkám T = 20 °C;  = 65 %. Těmto podmínkám odpovídá RVD 12 %. Následně byly přeměřeny jejich rozměry, hmotnost, odklon vláken v podélném a příčném směru a případné nedokonalosti povrchu, které by mohly komplikovat nános přípravku. Dále byly podrobeny FFT analýze, kdy byla při 1. ohybovém módu měřena vlastní frekvence kmitů a LDD. Ve druhé fázi byly vzorky přesunuty do klimatizační komory Memert CTC 256 a vystaveny podmínkám T = 20 °C;  = 20 %. Těmto podmínkám odpovídá RVD 4,5 %. V dalším kroku došlo k opětovnému přeměření všech vstupních parametrů. Tyto kroky se opět opakovaly po tom, co došlo k aplikaci přípravků Percenta nano-coating, SurfaPore a Pikatec nano protect. Na základě těchto hodnost se stanovily hodnoty objemové bobtnání a sesychání, které byly porovnány s referenční skupinou před a po aplikaci nano přípravků. V průměru se objemové změny před aplikací pohybovaly kolem 1 %. Aplikací žádného z přípravků nedošlo k omezení těchto objemových změn. Povrchové aplikace nijak neovlivnily akustické chování, což bylo posuzováno na konci experimentu konkrétně na hodnotách efektivity akustické přeměny ACE, útlumu vibrací tan  , měrného dynamického modulu pružnosti E'/ρ a konstanty akustické radiace R před a po aplikaci přípravku při obou vlhkostních stavech.
Klíčová slova:
povrchová úprava, rezonanční dřevo, vlhkost, furfurylace, acetylace, tepelné modifikace, hygroexpanze, rozměrová stabilizace, hygroskopicita, nanočástice

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Tippner, Ph.D..