Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Alena Bendová, Ph.D.
Identifikační číslo: 72017
Univerzitní e-mail: alena.bendova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Oddělení sociálních věd (ICV)

Kontakty          Publikace
     
Konference
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BENDOVÁ, A. -- HORÁČKOVÁ, M. -- JANDERKOVÁ, D. Měkké dovednosti u učitelů odborného výcviku. In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 32--45. ISBN 978-80-7509-569-5.

Originální název:
Měkké dovednosti u učitelů odborného výcviku
Anglický název:
Autor:
Mgr. Alena Bendová, Ph.D.
Ing. Marie Horáčková, Ph.D.
Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Pracoviště:
Oddělení sociálních věd
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2018
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
32
Do strany:
45
Počet stran:
14
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
V předkládané teoretické studii se autorky zaměřují na význam osvojení si měkkých dovedností v rámci vzdělávacího procesu. Při zpracování kladou důraz na vzdělávání na středních odborných školách, především se však jejich pozornost obrací k učitelům odborného výcviku. Záměrem bylo upozornit na dosud opomíjenou problematiku, která se významně podílí na schopnosti uplatnit se na současném trhu práce. Východiskem pro zpracování byl popis měkkých dovedností podle Národní soustavy povolání z obecného pohledu a následné zamyšlení nad propojeností kompetencí souvisejících s měkkými dovednostmi, jak je opět definuje Národní soustava povolání s popisem přímo určených měkkých dovedností pro učitele odborného výcviku. Tento příspěvek je zpracován jako úvodní studie v souvislosti s připravovaným výzkumem, který se bude zabývat popisovaným tématem.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2018
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 20.09.2018 12:53 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1234
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. ISBN 978-80-7509-569-5.

Originální název:
Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2018
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-569-5
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání: Brno
Forma vydání: elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2018
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce: Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2018
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
20.09.2018 12:28 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2018. 2018, Křtiny.

Originální název:
Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2018
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Křtiny
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2018
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
20.09.2018 12:28 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -