Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Alena Bendová, Ph.D.
Identification number: 72017
University e-mail: alena.bendova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Science (ILE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     Conferences     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Abstract Proceedings of XI. annual International Scientific Conference of Lifelong Learning - ICOLLE 2019: Sustainability in Education – Past, Present and Future. Brno: Institute of Lifelong Learning, Mendel University in Brno, September 17th-18th, 2019.
Bendová, Alena -- Šimáně, Michal
Sborník abstraktů XI. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání - ICOLLE 2019: Udržitelnost ve vzdělávání minulost, současnost a budoucnost. Brno: Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, 17.-18. září, 2019. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. 94 p. ISBN 978-80-7509-673-9.
conference proceedings2019Details
2.Měkké dovednosti u učitelů odborného výcviku
Bendová, Alena -- Horáčková, Marie -- Janderková, Dita
Měkké dovednosti u učitelů odborného výcviku. In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 32--45. ISBN 978-80-7509-569-5.
article in proceedings2018Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.