Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Identifikačné číslo: 71953
Univerzitný e-mail: michal.simane [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Oddělení sociálních věd (ICV)
Zástupca riaditeľa vysokoškolského ústavu - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba
     
     Publikácie
     
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ILIŠKO, D. -- ŠAPALE, S. -- ŠIMÁNĚ, M. Career Decision Making Process of the 8th Graders within the Reform Processes in Latvia. In Society. Integration. Education.: Proceedings of the International Scientific Conference. Volume 3. Rēzekne: Rezekne Academy of Technologies, 2020, s. 212--222. ISSN 1691-5887. URL: http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/5028/4545

Originálny názov:
Career Decision Making Process of the 8th Graders within the Reform Processes in Latvia
Český názov:
Autor:
prof. Dzintra Iliško, Ph.D.
Mgr. Sandra Šapale
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Pracovisko: Oddělení sociálních věd
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník: Society. Integration. Education.: Proceedings of the International Scientific Conference. Volume 3
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
212
Do strany:
222
Počet strán:
11
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku: The present study investigates the career choice of 8th graders in the context of reform processes in Latvia and changing demands of the job market. Career planning in this article is seen as a spiralling and dialectic process that is influenced by multiple factors, the process that involves planning, generating options, evaluation of options and making decisions. Reform processes in Latvia requires career counsellors to help young people to maintain an attitude of acceptance while choosing a career path, and in addition to develop meaningful and professional life changing discussion on available career options in order to become significant adviser while guiding pupils on adapting to changing requirements of a job market. The aim of the study is to explore the main influences determining the career choice of the 8th grade pupils as well as to explore the sources of information that determine them on making such decisions. Research methodology: For the purpose of this study the authors chose a pilot questionnaire in order to explore the career path of the 8th graders. The study draws on tendencies of youngsters' choice of a career obtained in Latvia and Czech Republic. Research findings: Considering the changing demands of a job market, the teachers need to consider an adaptive career managing processes for the youngsters by taking into account a dialectic interplay of multiple influences on pupils' career choice and to foster a more sustainable career path in helping pupils to gain career maturity in decision making and developing competencies needed for the future.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/5028/4545
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.05.2020 13:06 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
23
4
5
        
1234
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Society. Integration. Education.: Proceedings of the International Scientific Conference. Volume 3. Rēzekne: Rezekne Academy of Technologies, 2020. ISSN 1691-5887.

Originálny názov: Society. Integration. Education.: Proceedings of the International Scientific Conference. Volume 3
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISSN:
1691-5887
Vydavateľ:
Rezekne Academy of Technologies
Miesto vydania: Rēzekne
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia:
Society. Integration. Education.
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.05.2020 13:05 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
34
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Society. Integration. Education. 2020, Rēzekne.

Originálny názov:
Society. Integration. Education.
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Rēzekne
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
celosvetová akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2020
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
22.05.2020 13:05 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -
123
4
5
        
1234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -