Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Identifikačné číslo: 71953
Univerzitný e-mail: michal.simane [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Oddělení sociálních věd (ICV)
Zástupca riaditeľa vysokoškolského ústavu - Institut celoživotního vzdělávání

     
     Projekty     
Publikácie
     
     
Konferencie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ADAMEC, P. -- ŠIMÁNĚ, M. -- KOVÁŘOVÁ, E. Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 264 s. ISBN 978-80-7509-702-6.

Originálny názov:
Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost
Anglický názov:
Proceedings of international conference ICOLLE 2019 - Sustainability in Education: Past, Present and Future
Editor:
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Bc. Eliška Kovářová
Pracovisko:
Oddělení sociálních věd
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7509-702-6
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
1
Počet strán:
264
Akcia:
XI. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
angličtina: Non-formal Education, Lifelong Learning, Pedagogy, informal Learning, Sustainability in Education, Formal Education
čeština: celoživotní učení, udržitelnost vzdělávání, formální vzdělávání, neformální vzdělávání, informální učení, pedagogika
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
16.04.2020 17:36 (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
3
45
        
1234
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

ADAMEC, P. -- ŠIMÁNĚ, M. -- HORÁČKOVÁ, M. XI. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. 17. 9. 2019 - 18. 9. 2019, Brno (CZ). URL: https://www.icolleconference.cz/

Originálny názov:
XI. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost
Anglický názov:
Organizátor:
Pracovisko:
Oddělení sociálních věd
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Česká republika
Rozsah akcie: celosvetová akcia
Typ konferencie:
vedecká konferencia
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
17. 9. 2019
Dátum ukončenia:
18. 9. 2019
Rok konania:
Počet účastníkov celkom: 82
Počet účastníkov zo zahraničia:
16
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Cílem XI. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání. Minulost, současnost a budoucnost? - bylo zhodnotit aktuální trendy v rámci udržitelnosti ve vzdělávání v souvislosti s celoživotním vzděláváním z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje. Vzdělávání k udržitelnému rozvoji se v souvislosti s rostoucí celosvětovou populací a omezenými přírodními zdroji stává stále více aktuálnějším tématem obecně veřejných i odborných diskuzí. Ukazuje se, že vzdělávání k udržitelnému rozvoji je vnímáno jako jeden z mnoha způsobů, jak ovlivnit myšlení a chování lidí směrem ke snížení negativních dopadů na životy lidí a životní prostředí vůbec. Nepřekvapí tak, že vzdělávání pro udržitelný rozvoj se objevuje v podobě produktů nabízených institucemi formálního a neformálního vzdělávání pro široké spektrum věkových skupin. Obecně se toto téma ukazuje jako velice významné i pro celoživotní vzdělávání. Nicméně v souvislosti s touto diskuzí a trendem se vytrácí i jiná zásadní otázka: Do jaké míry je vůbec udržitelné samotné vzdělávání, na kterém je postavena naše kultura a dílčí problémy, které s tím souvisí? V tomto kontextu si lze v současné době položit mnoho otázek, jejichž zodpovězení může vyvolat určité znepokojení či dokonce obavy. Do jaké míry, případně jak dlouho je udržitelná situace například v následujících oblastech: zajištění kvalitní výuky dostatečným množstvím erudovaných učitelů na ZŠ, SŠ a VŠ, obecné podpory a zvýšení prestiže učitelů jako klíčového předpokladu pro rozvoj vzdělanosti, dalšího vzdělávání, profesního rozvoje, kariérového řádu, financování a investic do vzdělávacího systému, podpory učňovského školství a středního odborného školství, systému hodnocení žáků a studentů ZŠ, SŠ, VŠ, podpory studentů se specifickými potřebami, rozsahu činnosti akademických pracovníků v souvislosti s hodnocením vědy a výzkumu, flexibility vzdělávacího systému s ohledem na potřeby společnosti a trh práce, rozvoje kompetencí u seniorů v souvislosti s demografickými trendy a rostoucími nároky, společenské odpovědnosti případně občanské aktivity žáků, studentů i širší veřejnosti, adaptability populace na turbulentní politicko-ekonomické prostředí a technologický pokrok.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://www.icolleconference.cz/
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
23.09.2019 09:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

123
4
5
        
1
2
345
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -