Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Jan Šipoš, Ph.D.
Identifikační číslo: 71924
Univerzitní e-mail: jan.sipos [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Stáže     Vedené práce     Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VYMAZALOVÁ, P. -- KOŠULIČ, O. -- ŠIPOŠ, J. -- HÉDL, R. Vliv aktivního managementu v NPR Děvín (CHKO Pálava) na epigeické pavouky. In Ekologie 2019: 7. konference České společnosti pro ekologii: sborník abstraktů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, s. 9.

Originální název: Vliv aktivního managementu v NPR Děvín (CHKO Pálava) na epigeické pavouky
Anglický název:
Autor: Ing. Pavla Vymazalová
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Mgr. Jan Šipoš, Ph.D.
Radim Hédl
Pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikace: abstrakt článku ve sborníku
Sborník: Ekologie 2019: 7. konference České společnosti pro ekologii: sborník abstraktů
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany: 9
Do strany: 9
Počet stran: 1
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: Cílem tohoto výzkumu bylo posoudit vliv aktivních zásahů na epigeickou faunu pavouků, a to v nížinných lesích NPR Děvin (CHKO Pálava), kde více jak 80 let neprobíhal tradiční pařezinový management. Byl studován vliv míry prosvětlení porostu na druhovou bohatost, abundanci, funkční diverzitu, ochranářskou hodnotu, stupeň vzácnosti a složení společenstva pavouků. Výzkum probíhal na 15 monitorovacích plochách a ve třech intenzitách zásahů: silný zásah, střední zásah a kontrolní (plochy bez managementu). Celkem bylo odchyceno 3 683 dospělých jedinců pavouků, náležících do 70 rodů a 116 druhů. Z tohoto počtu bylo zjištěno 23 druhů (20 %) náležících do Červeného seznamu ohrožených druhů pavouků. Druhova bohatost a ochranářské indikátory byly nejvyšší v silně prosvětlených porostech. Abundance pavouků byla nejvyšší na plochách s mírným prosvětlením. Funkční diverzita byla signifikantně nejvyšší v otevřených stanovištích se silným prosvětlením, avšak funkční znaky (strategie lovu pavouků a velikost těla) byly rovnoměrně rozptýleny ve všech typech prosvětlení. Uvedený výzkum potvrdil, že návrat k aktivnímu managementu představuje vhodnou strategii ochrany biodiverzity v nížinných lesích. Nicméně, činnosti v oblasti těžby by neměly být prováděny celoplošně, aby byla zachována mozaikovitost nížinných lesů.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 11.10.2019 13:01 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Ekologie 2019: 7. konference České společnosti pro ekologii: sborník abstraktů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019.

Originální název: Ekologie 2019: 7. konference České společnosti pro ekologii: sborník abstraktů
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Místo vydání: Olomouc
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce: Ekologie 2019: 7. konference České společnosti pro ekologii
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 11.10.2019 09:41 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Ekologie 2019: 7. konference České společnosti pro ekologii. 2019, Olomouc.

Originální název: Ekologie 2019: 7. konference České společnosti pro ekologii
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Olomouc
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: evropská akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 11.10.2019 09:41 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -