Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavla Mocová, Ph.D.
Identification number: 71384
University e-mail: pavla.mocova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Wood Science and Technology (FFWT)
Researcher - Department of Wood Science and Technology (FFWT)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The new building of the nursery school in the wood construction system
Written by (author): Ing. Kateřina Syrová
Department: Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Pavla Mocová, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Novostavba mateřské školky v systému dřevostavby
Summary:Tato práce je zaměřená na novostavbu mateřské školy, její konstrukční řešení, umístění na konkrétním pozemku a dispozičním řešením vzhledem ke světovým stranám. Dispoziční možnosti budovy jsou dále rozebrány s návazností na různé funkční celky. Dále jsou zde popsány požadavky na bezbariérovost, denní osvětlení, akustika, hygiena a další související vstupní informace. Dále jsou tyto poznatky uplatněny a popsány na konkrétním řešením mateřské školy.
Key words:Dřevostavba, Mateřská škola, Stavba občanské vybavenosti, Stavby pro výchovu a vzdělání, Dispozice, CLT panely, Masivní dřevo, Zelená střecha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Pavla Mocová, Ph.D..