Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavla Mocová, Ph.D.
Identification number: 71384
University e-mail: pavla.mocova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Wood Science and Technology (FFWT)
Researcher - Department of Wood Science and Technology (FFWT)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Detached house design
Written by (author): Ing. Petr Havel
Department: Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Pavla Mocová, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Novostavba rodinného domu
Summary:Tématem této diplomové práce je návrh moderního dvoupodlažního domu a jeho projektové dokumentace potřebné pro získání stavebního povolení. Dům je navržen jako dřevostavba s nosnou konstrukcí tvořenou dřevěným rámem. Práce je zaměřena na návrh jednotlivých konstrukcí a jejich následné posouzení z konstrukčního a tepelně-technického hlediska. Další částí je návrh dispozičního řešení a orientace místností ke světovým stranám. Práce je doplněná výkresovou dokumentací, technickými zprávami a architektonickými vizualizacemi navrženého objektu.
Key words:rodinný dům, návrh, konstrukce, dřevo, dřevostavba, vizualizace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Pavla Mocová, Ph.D..