Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavla Mocová, Ph.D.
Identification number: 71384
University e-mail: pavla.mocova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Wood Science and Technology (FFWT)
Researcher - Department of Wood Science and Technology (FFWT)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:New wooden family house
Written by (author): Ing. Jan Behančín
Department: Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Pavla Mocová, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Novostavba dřevostavby rodinného domu
Summary:Tato práce se zabývá zhotovením projektové dokumentace dřevostavby rodinného domu. Konstrukční systém obvodového pláště stěn je zvolen difuzně otevřený. Teoretická část práce popisuje materiálové možnosti při řešení vybraných částí obvodového pláště a uvádí výhody a nevýhody jednotlivých materiálů. Součástí projektové dokumentace jsou vyhotovené detaily, které jsou posouzeny z hlediska výpočtu dvourozměrných teplotních polí metodou konečných prvků. V práci jsou podrobně popsány použité vstupní parametry, okrajové podmínky a skladby konstrukcí. Pro výpočet jsou z důvodu porovnání výsledků použity dva programy. Jednotlivé výsledky z programů jsou vypsány a vysvětleny možnostmi, které je mohly ovlivnit.
Key words:difuzně otevřený, obvodového pláště, výhody a nevýhody, materiálů, dvourozměrných teplotních polí, metodou konečných prvků, vstupní parametry, příčiny, materiálové možnosti, skladby, okrajové podmínky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Pavla Mocová, Ph.D..