Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavla Mocová, Ph.D.
Identification number: 71384
University e-mail: pavla.mocova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Wood Science and Technology (FFWT)
Researcher - Department of Wood Science and Technology (FFWT)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Construction of a wooden building into an existing industrial building
Written by (author): Bc. Vojtěch Stix
Department: Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Pavla Mocová, Ph.D.
Opponent:Ing. Petra Hornová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vestavba dřevostavby do stávajícího průmyslového objektu
Summary:Tato bakalářská práce se věnuje vestavbě bytových jednotek do prostoru nepoužívané výrobní haly. Hlavní část práce řeší dispozice bytů tak aby byly splněna všechna kritéria vyplívající z ČSN. Vedlejší část práce se věnuje dispozici s vnitřně umístěným schodištěm pro možnost přístavby dalšího patra. Výsledkem práce je určení jedné varianty ze tří možných řešení a ostatní úpravy spojené s plněním předepsaných hodnot součinitelů prostupů tepla.
Key words:Vestavba, Dřevostavba, Průmyslový objekt, Bytový dům

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Pavla Mocová, Ph.D..