Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavla Mocová, Ph.D.
Identification number: 71384
University e-mail: pavla.mocova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Wood Science and Technology (FFWT)
Researcher - Department of Wood Science and Technology (FFWT)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of roof structure
Written by (author): Ing. Petr Boháček
Department: Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Pavla Mocová, Ph.D.
Opponent:Ing. Karel Struhala
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Návrh střešní konstrukce
Summary:Bakalářská práce se zabývá návrhem střešní konstrukce na stávající objekt. Práce je zaměřena na porovnání výhod a nevýhod nejpoužívanějších střešních krytin. V rámci práce je navržen střešní plášť, na který jsou aplikovány dvě vybrané krytiny a jsou porovnávány jejich tepelně-technické vlastnosti, retence srážkové vody a také je posouzena minimální únosnost střešní konstrukce. V závěru práce jsou porovnány výsledky výpočtů a je vybrána vhodnější krytina, která je konstrukčně dořešena ve výkresové části práce. Práce je koncipována jako průřez technickými vlastnostmi střešního pláště a střešní konstrukce.
Key words:střešní konstrukce, prostup tepla, střešní krytina, posouzení krokve

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Pavla Mocová, Ph.D..