Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Badal, PhD.
Identifikační číslo: 7076
Univerzitní e-mail: tomas.badal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav techniky (LDF)
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)

     
     
Závěrečná práce
     
     
     
     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Ekonomické aspekty využívání dendromasy pro energetické účely
Autor:
Pracoviště: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Bartuněk, DrSc.
Oponent 1:
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.
Oponent 2:
Oponent 3:
Ing. Tomáš Minx, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Ekonomické aspekty využívání dendromasy pro energetické účely
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá ekonomickými aspekty využívání dendromasy (těžebních zbytků) pro energetické účely - výrobu energetické štěpky. Pro definování ekonomických aspektů je v práci vycházeno z reálných výrobních a obchodních dat s 247 obchodními případy realizovanými v letech 2011-2012, na devíti lesních majetcích. Tato data celkem reprezentovala 44 971 m3 vytěženého dříví, 6 671 tun energetické štěpky o celkovém energetickém obsahu 63,92 TJ. Cílem práce bylo nejprve odvodit z dat reálných obchodních případů průměrné a poměrové veličiny a pomocí nich najít limitní (mezní) výrobní veličiny, zejména výkupní cenu jak energetické štěpky, tak i těžebních zbytků a limitní dopravní vzdálenosti. Odvození vztahů je provedeno matematicky i graficky. Výsledky práce jsou primárně určeny pro předvýrobní kalkulace ekonomických subjektů, oceňování těžebních zbytků a jako podklad pro státní politiku jak lesnickou tak i energetickou.
Klíčová slova:
těžební zbytky, energetika, palivo, dendromasa, štěpka, výhřevnost, logistika, ceny, klimatická data, model, mezní veličiny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jiří Bartuněk, DrSc..