Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Koňasová, Ph.D.
Identifikační číslo: 7038
Univerzitní e-mail: eva.konasova [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu II - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)

     
Závěrečná práce
     
Projekty     Publikace     Stáže
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Vztah fraktální dimenze a rázové houževnatosti vybraných kompozitních materiálů
Autor:
Ing. Eva Koňasová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Vedoucí práce:
Oponent 1:prof. RNDr. Bohumil Vlach, CSc.
Oponent 2:
prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.
Oponent 3:prof. RNDr. Marian Babiak, DrSc., dr. h. c.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Vztah fraktální dimenze a rázové houževnatosti vybraných kompozitních materiálů
Abstrakt:
Předložená disertační práce se zabývá problematikou aplikace fraktální analýzy na lomové plochy kompozitních materiálů. Cílem práce je provést zkoumání vztahu mezi fraktální dimenzí profilu lomové plochy a mechanickými charakteristikami čtyř vybraných materiálů: cementotřískové desky, dřevotřískové desky, polotvrdé vláknité desky a sádrovláknité desky. Provedením Charpyho zkoušky byly získány hodnoty mechanické práce absorbované zkušebním tělesem při přeražení a maximální síly působící na měřený vzorek v průběhu zkoušky. Následné snímání profilu lomové plochy umožnilo na základě analýzy obrazu provést výpočet fraktální dimenze. Byly použity robustní, filtrační a objemová "Box-Counting" metoda a Richardsonova metoda. Získané výsledky hodnot mechanických charakteristik a hodnot fraktální dimenze podle jednotlivých metod a pro jednotlivé materiály jsou porovnány vzájemně, zjištěné rozdíly v hodnotě fraktální dimenze jsou diskutovány jak z hlediska vlivu algoritmu výpočtu, tak i vlivu charakteru materiálu a následně jsou tyto výsledky porovnány s výsledky jiných výzkumných prací z posledních let. Stejnému vyhodnocení a srovnání jsou podrobeny také zjištěné vztahy mezi fraktální dimenzí a materiálovými charakteristikami. V závěru práce je prokázáno, že fraktální dimenze vykazuje závislost na rázové houževnatosti materiálu při porovnání výsledných dat všech měřených materiálů. Pro jednotlivé materiály platí, že fraktální dimenze má univerzální hodnotu pro všechny lomové plochy.
Klíčová slova:
rázová houžavnatost, deska, fraktální dimenze

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně
Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Dr. Ing. Petr Horáček.