Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
Identifikační číslo: 7030
Univerzitní e-mail: lubos.purchart [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav ekologie lesa (LDF)
Výzkumník projektu II - Ústav ekologie lesa (LDF)
 
Externí školitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty
     
     Závěrečná práce     Projekty
     
Publikace     
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FALTÝNEK FRIC, Z. -- HULA, V. -- PURCHART, L. Ostrovy západní části Indického oceánu z pohledu hmyzí zoogeografie. In Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 57. ISBN 978-80-87189-25-2.

Originální název: Ostrovy západní části Indického oceánu z pohledu hmyzí zoogeografie
Anglický název:
Autor: RNDr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D.
Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikace:
abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
Zoologické dny Brno 2019
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany: 57
Do strany:
57
Počet stran:
1
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce: Ostrovy mají pro občany vnitrozemského státu příchuť exotiky s představami o zemském ráji, obzvláště, jedná-li se o ostrovy tropické. Ostrovy jsou však zajímavé i z pohledu zoogeografického a populačně ekologického. Na rozdíl od pevniny jsou dobře definované geograficky, mají jasné hranice a mají i dobře definovaný původ, stáří a mezi jednotlivými ostrovy i pevninami je zřetelná nehostinná matrix, tedy moře. Malá velikost ostrovů hostí menší druhovou početnost a je jednodušší prozkoumat biotu celého ostrova než celého kontinentu. Proto také ostrovy inspirovaly mnohé badatele k tvorbě nejrůznějších hypotéz, které pak byly přeneseny do obecné roviny. Ať již adaptační radiace vedoucí k poznání evoluce, ostrovní biogeografie vedoucí k poznání důležitosti disperzí a extinkcí nebo metapopulační teorie. Mohlo by se zdát, že tedy již není co zkoumat, ale opak je pravdou. Současné sofistikované metody jak v matematické tak i v molekulární úrovni v kombinaci s nahromaděnými znalostmi umožňují testovat nejrozmanitější hypotézy, ale také ukazují naše omezení v chápání souvislostí díky dírám v datech. Na příkladu denních motýlů ukážeme vztahy mezi ostrovy v západní části Indického oceánu, africkou pevninou a biogeografickými modely. Potvrdíme předpoklady klasických hypotéz (Island Biogeography, Equilibrium Theory, Neutral Theory), které berou v potaz počet druhů ve vztahu k velikosti a vzdálenosti ostrovů, že menší ostrovy hostí méně druhů a že se vzdáleností od pobřeží se počet druhů zmenšuje. Zaměříme se však také na to, které druhy to jsou a jaké druhy jsou lepšími kolonizátory. A pomocí molekulárních metod ukážeme, že to může být s kolonizacemi i jinak než modely předpokládají.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 22.02.2019 08:46 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019. ISBN 978-80-87189-25-2.

Originální název: Zoologické dny Brno 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-87189-25-2
Nakladatel: Ústav biologie obratlovců AV ČR
Místo vydání: Brno
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
24.01.2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference. 2019, Brno.

Originální název:
Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 24.01.2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -