Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
Identifikační číslo: 7030
Univerzitní e-mail: lubos.purchart [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav ekologie lesa (LDF)
Výzkumník projektu II - Ústav ekologie lesa (LDF)
 
Externí školitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty
     
Výuka
     
     
Projekty     
Publikace          
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DUĽA, M. -- ROMPORTL, D. -- KRÁSA, A. -- ŠNOBLT, Č. -- KUTAL, M. -- FRANC, D. -- MEZERA, R. -- DANĚK, M. -- PURCHART, L. Lynx in human-dominated landscape of Moravian Karst: spatio-temporal activity, feeding activity and habitat preferences. In Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 52--53. ISBN 978-80-87189-25-2.

Originální název: Lynx in human-dominated landscape of Moravian Karst: spatio-temporal activity, feeding activity and habitat preferences
Český název:
Autor:
Mgr. Martin Duľa
Dušan Romportl
A. Krása
Č. Šnoblt
Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.
D. Franc
R. Mezera
M. Daněk
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa
Druh publikace:
abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
Zoologické dny Brno 2019
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany:
52
Do strany: 53
Počet stran:
2
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Eurasian lynx Lynx lynx, the biggest cat species in Europe, has appeared in Moravian Karst in autumn of 2016 after several tens years of absence. The adult male which dispersed from Beskydy Mts., was successfully captured in live trap box and equipped by Global Positioning System (GPS) collar on 15th June of 2017. The collar was successfully removed by automatic drop-off mechanism on 15th June of 2018. Space usage, movements, migration corridors, feeding activity and habitat preferences were studied by using GPS approaches and intensive field research for one year. Home range and movement parameters were analysed in program ArcMap using extensions Home range tools, ArcMet and KDE+. Based on the GPS positions and selected environmental factors, the habitat suitability model was created by using the MaxEnt program. Year home range of lynx individual was estimated at 361.5 km2 (MCP 100) with core area 17.7 km2 (MCP 50), respectively 104 km2 (Kernel 95) with core area 16.3 km2 (Kernel 50). The most preferred prey was roe deer (females and fawns), making more than 75 % of all found kills (n=70). We also recorded strong kleptoparasitism by wild boars scavenging on remains of lynx prey. At minimum 673 lynx road crossing events were noticed and 17 the most important movement corridors were identified within 95 % home range. The lynx preferred especially ravine forests and natural rocky habitats, although beech and spruce forests dominated in the lynx home range.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
22.02.2019 08:43 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019. ISBN 978-80-87189-25-2.

Originální název:
Zoologické dny Brno 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-87189-25-2
Nakladatel:
Ústav biologie obratlovců AV ČR
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
24.01.2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference. 2019, Brno.

Originální název: Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
24.01.2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -